Přečetli jsme a doporučujeme

Nadějě na neděli                            Jan Sokol

Krátké promluvy na nedělní čtení

 

Profesor Jan Sokol pracoval jako řemeslník a programátor, dálkově vystudoval střední školu. Studoval matematiku, filozofii a antropologii, které od roku 1992 přednáší na Univerzitě Karlově. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77, poslancem Federálního shromáždění, ministrem školství v roce 1998 a roku 2003, kandidátem vládní koalice na prezidenta ČR. Spolupracoval také na českém ekumenickém překladu Nového zákona.

Kniha Naděje na neděli obsahuje 70 krátkých promluv na nedělní evangelia, která pronesl v bazilice sv. Markéty v pražském Břevnově. Ve svých promluvách využil bohaté znalosti historie i společenských věd, které mu umožňují prostě a srozumitelně vyložit i obtížná místa biblických textů. V úvodu se zabývá významem neděle a také se zamýšlí nad čtením Písma při bohoslužbách. Zabývá se nejen evangelii, ale všímá si také dalších nedělních čtení. Hledá souvislost mezi různými úryvky. Pro lepší pochopení uvede do historických dobových souvislostí.

„Křesťanská neděle však není jen dnem odpočinku, ale především dnem posvěcení života. Je to den, kdy Hospodin skončil své stvoření a tomu dni požehnal. Den, kdy Kristus vstal z mrtvých. Je to velká příležitost, abychom si připomněli, co má pro nás tu vůbec nejlepší cenu a hleděli si toho. Proto je tak dobré a prospěšné, když se neděle začíná v kostele, když se člověk podívá také vzhůru a uvidí sám sebe nejenom jako utahaného a ustaraného pracanta, ale jako jedinečnou bytost, kterou Bůh tak miloval, že kvůli ní a pro ni stvořil svět. Ať se nám tedy dnešní den podaří prožít jako svátek, požehnaný a posvěcený den života, za který máme co děkovat.“

„Každý z nás žije svůj vlastní a jedinečný život a i když ho žije v rodině, která mu pomáhá, s druhými a mezi nimi, přece se střídavě cítí být jednou nahoře a jindy dole. Jednou potřebuje připomenout, že v tomto smrtelném životě jde také o ten nesmrtelný, který nesmí prohrát, a jindy potřebuje prostě povzbudit. A právě k tomu je zde Písmo, Boží slovo do našich životů, slovo víry, naděje a lásky.“ (z úvodní kapitoly)

Knihu vydalo nakladatelství Vyšehrad v roce 2017. Přeji hezké čtení a duchovní užitek z této knihy.

                  Jaroslav Branžovský

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: