Představujeme křesťanská společenství....

Ze života velkého pěveckého sboru

Se začátkem školního roku začíná zpěvákům opět období pravidelných zkoušek. Pro někoho možná překvapivě se už brzy začne nacvičovat vánoční repertoár. Do Vánoc je sice ještě několik větších církevních svátků, ale na Vánoce je vždy dobré zazpívat něco nového a obvykle dá nácvik neznámého repertoáru pořádně zabrat - musí se začít s velkým předstihem.

Zpěváci velkého sboru zpívají po celý rok při církevních svátcích a slavnostech. Každou neděli mají své místo na kůru kostela sv. Vavřince při mši svaté v 9 hodin. Podle potřeby zpívají také v blízkém okolí při různých liturgických nebo ekumenických příležitostech.

Farní sbor se neomezuje na žádný hudební žánr. Podle potřeby zpívá od gregoriánského chorálu až po rytmické skladby, vždy ve vztahu k liturgii nebo danému účelu. Například pří dušičkové pobožnosti na hřbitově zpívá zpěvy z Taizé, čtyřhlasé sbory i pravoslavné zpěvy.

V nynějším složení sbor působí pod vedením Dušana Černocha asi dvacet let. Složení sboru jde napříč všemi generacemi. Patří k nám pamětníci, kteří zpívají v kostele již mnoho desetiletí, občas se k nám přidá i některý student. V současné době máme v plném obsazení dvacet pět členů. Největšího počtu, a to rovných padesát zpěváků, jsme dosáhli při letošní děkanátní pouti, kdy jsme byli posíleni o mnohé zpěváky z celého děkanátu. Jádro sboru je stabilní, v průběhu času se část sboru obměňuje. Každého nového člena vítáme. Je třeba si ale uvědomit, že práce ve sboru vyžaduje určitou kázeň a obětování. Pokud někdo přijde na zkoušku jednou za měsíc a místo nácviku se baví se svým sousedem, není pro kolektiv velkým přínosem.

Společně nejen zpíváme, ale například také oslavujeme životní jubilea. Stalo se tradicí, že při hodech v kapli svatého Jiří pořádáme posezení s oslavenci a duchovními naší farnosti. O velkých prázdninách se snažíme trochu odpočinout, pokud nám to život farnosti dovolí.

Velký sbor zkouší každý pátek po večerní mši svaté. V období letního času začínáme v 19.15 na Pastoračním centru Sonus v učebně A. Všichni zájemci o zpěv jsou vítáni.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Dušan Černoch

 

Liturgická hudba na nedělní mši svaté pro rodiny s dětmi (v 10.30) nabývá rozličných podob. Každý druhý týden se o hudební doprovod stará schola dospělých, kolektiv zpěváků a zpěvaček různého věku se společným cílem – přispět hudbou ke kráse nedělní bohoslužby, obléknout slovo v tóny a poslat je do srdce věřících.

Tento vzletný ideál však vyžaduje dostatek trpělivého snažení při zkouškách. Myslím, že se nám za několik let existence sboru podařilo kromě nácviku nových skladeb také zvýšit všestrannost a obtížnost repertoáru. Zpíváme různé druhy soudobé muziky (Taizé, Olejník, Koinonia) a často se vydáme i směrem do minulosti (gregoriánský chorál, Händel, Mozart). Už od začátku nás vede paní Jana Netočná.

Rádi mezi sebou přivítáme každého zájemce o zpěv při mši svaté. Zkoušky bývají každý druhý čtvrtek v 19.00 na Sonusu; vždy na ně upozorňuje program života farnosti na nástěnce nebo v časopise. Zpívání při mši je vždy v neděli následující po zkoušce. Kdo na zkoušku nemohl přijít, může se dodatečně obeznámit s repertoárem na kratším rozezpívání, které probíhá přibližně od 10. hodiny na kůru.

Základní a aktuální informace ze života velkého sboru i scholy dospělých naleznete na http://sborprerov.webnode.cz/ Jsou zde k poslechu i zvukové nahrávky.                                                                                                                                                                                       Martin Kordas


Druhy obsahu: