Slovo z Charity

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 

 

Tradiční Tříkrálová sbírka dosáhla letos plnoletosti. Již po 18. koledníci vyrazili do ulic, aby přinesli radostnou zvěst, požehnání a zároveň vybrali příspěvek pro potřebné. Dlouhá tradice sbírky přináší rok od roku lepší výsledky a nejinak tomu bylo i letos. V přerovském regionu se vykoledovalo celkem 906 941 Kč, což je o 63 tisíc víc než v loňském roce. V samotném Přerově a příměstských částech se vykoledovalo 169 718 Kč, což je o 20 tisíc víc než v loňském roce.

Koledníci vyrazili do ulic v pátek 5. 1., a to děti s paními učitelkami z Církevní mateřské školy a studenti ze Střední školy gastronomie a služeb a Střední zdravotnické školy. V neděli 7. 1. šli na koledu naši velcí i malí farníci a děti ze ZŠ J. A. Komenského v Předmostí. Celkem se letos koledování zhostilo 161 skupinek z 39 obcí.

Nejštědřejší obyvatelé byli z Nahošovic, kde v průměru přispěl každý obyvatel do kasičky částkou 56 Kč. Co do objemu zvítězily opět Troubky s částkou 79 892 Kč. Nováčkem letošní sbírky jsou Nelešovice, kde se koledovalo vůbec poprvé.

Výtěžek sbírky je uložen na kontě Charity Česká republika. Po jeho přerozdělení bude část použita Charitou Česká republika na humanitární projekty u nás i v zahraničí. Oblastní charita Přerov dostane zpět částku cca 526 000 Kč. Ty budou použity na přímou pomoc lidem a rodinám, které se v průběhu roku ocitly v tíživé situaci, na koupi polohovacích postelí pro Domácí hospicovou péči, automobil pro Charitní pečovatelskou službu pro zvýšení dostupnosti této služby a také na podporu služeb Oblastní charity Přerov.

Ze srdce děkujeme všem dárcům, kterým nouze bližních není lhostejná, a kteří i letos do sbírky přispěli. Velký dík patří také všem koledníkům, kteří se do sbírky zapojili. Přestože je sbírka již „plnoletá“, i v dalších letech bude pomoc velkých i malých koledníků velmi potřebovat. Proto neváhejte a v Tříkrálové sbírce 2019 se na Vás budeme těšit!

 

Milí farníci,

v těsném závěsu za Tříkrálovou sbírkou přichází také již tradiční Postní almužna. Postní výzva k obrácení může získat velmi reálný rozměr, když to, co si odřekneme, věnujeme potřebným kolem sebe. Postní pokladničky si můžete vyzvednout ve svém kostele na Popeleční středu nebo 1. postní neděli. Do pokladničky putují peníze z odřeknutého luxusu, který pro nás samotné není nezbytný (ušetříme na skromnější svačině, nepijeme kávu, nejíme sladké, neposíláme tolik SMS, ale komunikujeme více z očí do očí apod. Kreativitě se meze nekladou). Svou pokladničku přineste do kostela na Květnou neděli. Celková částka se shromáždí a ve spolupráci s kněžími z ní bude poskytnuta pomoc potřebným v našem děkanátu. Pokud byste ve svém okolí znali někoho, kdo by tuto pomoc potřeboval, klidně přidejte do pokladničky kontakt na něj nebo se obraťte přímo na Oblastní charitu Přerov. V loňském roce se z takto vybraných 73 055 Kč pomohlo 10 rodinám a lidem, kteří se ocitli v nouzi.

Přeji všem, aby naše postní úsilí přineslo bohaté plody nejen našim bližním, ale i nám samotným.                               Emilie Šmídová 

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: