Rozhovory

Kdo je P. Mgr. Grzegorz Zych?

V neděli 3. 9. 2017 byl do farnosti Vlkoš u Přerova uveden nový farář Grzegorz Zych. Do úřadu jej oficiálně uvedl pře-rovský děkan Pavel Hofírek. Šestačtyřicetiletý Grzegorz Zych pochází z Polska.

Před několika lety se rozhodl vyhovět výzvě tamního biskupa a dobrovolně se vydal posílit nedostatečný počet kněží v Česku. Jeho novým domovem se tehdy staly Čejkovice na Hodonínsku, kde se stal duchovním správcem farnosti. Současně působil i ve Starém Podvorově. Poté přešel do Vranovic. Na starosti měl i farnosti v Ivani a Pouzdřanech. Po Vranovicích působil nějakou dobu v Itálii.

„Jsem obyčejný, normální člověk“, tvrdí o sobě. Rád plave a jezdí na kole, surfuje po vodě i po internetu, rád se prohání na plachetnici. Nemá rád, když ho něco vyruší v neděli odpoledne, to totiž v televizi právě běží anglická fotbalová liga. Chce prý být normálním obyvatelem Vlkoše, bydlet na faře, a zapojit se do veřejného života. A to jak z pohledu kněze, tak i obyčejného občana. „Ze všeho nejdříve chci poznat společenství zdejších věřících, ale i ostatních lidí ve vesnici. Neočekávám žádné výhody z titulu svého povolání, chci tu žít stejně jako všichni ostatní lidé. Proto jsem se brzy po svém nástupu zastavil na obecním úřadě, kam jsem se přišel nahlásit panu starostovi. Stejně jako každý jiný obyvatel hodlám uklízet, starat se o dům a plnit si další běžné povinnosti. To je normální. Vzhledem k mému povolání je však jasné, že mé působení bude určitým způsobem zasahovat do místního života. Mám ale takové kněžské heslo, a to, že já jsem tu pro lidi, a ne lidi pro mě. Mým posláním je umožnit jim přístup k božím svátostem a ne jim v tom bránit. Nemám ve zvyku dělat náboženského policajta. V praxi o tom není potřeba mluvit, lidé to poznají sami,“ přiblížil své postoje otec Grzegorz.

V současné době ho nejvíc zaměstnává oprava a úklid fary, protože zde chce bydlet. Toto místo převzal v neutěšeném stavu, stejně jako zahradu. „Na faře už mi přátelé pomohli se základním úklidem, probíhá výměna elektroinstalace, vymalovaly se některé místnosti. Ve spolupráci s Obcí Vlkoš připravujeme výměnu oken a dveří. Do budoucna je ale třeba opravit celou nemovitost, tak aby odpovídala 21. století. Zahrada nabízí široké možnosti využití. Je mým přáním, aby tam pobíhaly děti, dělaly se táboráky a podobně. Aby to byla živá zahrada, kde se budou setkávat lidé. Nejen věřící, ale i ostatní občané. Rád uvítám pomoc farníků, každého brigádníka, který mi s tím pomůže. Je to práce na celý rok,“ říká. Co nehodlá odkládat, je podle jeho slov navázání normálního vztahu s obcí – se starostou i se zastupitelstvem. „Mám totiž takové zkušenosti, že dobré věci můžeme vytvořit jen tehdy, když funguje normální spolupráce,“ nepochybuje. Bohoslužby probíhají v úterý a ve čtvrtek, zpověď a mše svatá první pátky v měsíci. Líbilo se mu poděkování za úrodu, mohl obdivovat krásně vyzdobený kostel i děti a mládež v krojích. Má rád například chvíle, kdy se s dětmi drží v kostele za ruce a modlí se Otčenáš. Nečiní mu prý ani problém žehnat víno, a to i mimo prostory kostela. To již i osobně potvrdil požehnáním vína 11. listopadu 2017 na Svatomartinské huse v naší sokolovně. Vstřícnost kontruje požadavkem na aktivitu ostatních lidí. Nechce být sám, který něco vymýšlí a podniká. „V oblasti pastorace se budu zaměřovat na práci s dětmi, důchodci, rád bych využil možnosti, které nabízí zahrada i kostel, rád podpořím iniciativu farníků. Chci umožnit aktivity i ostatním, aby oni sami oživili farnost. Já budu jejich podporou a jakýmsi koordinátorem při uskutečňování jejich nápadů. Z hlediska technicko-finančního nás čeká splácení půjčky, kterou má farnost. Budeme pokračovat v opravách kostela i fary. Doufám, že se nám podaří zvelebit dvůr i zahradu, aby mohly sloužit pro veřejné aktivity. Takhle bych to viděl. Jsem synem horníka a prodavačky. Jsem úplně obyčejný, normální člověk. Očekávejte, že budu dělat chyby,“ vzkazuje Grzegorz Zych na závěr.

 

Rozhovor sepsala

Simona Prečanová

a Kateřina Kutálková

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: