Jen tak ve stručnosti

Různé

     Děkuji všem, kdo přišli na náš farní ples. Měl jsem radost z vysoké účasti a všech věkových kategorií. Je to povzbuzení, že tato akce má smysl a stojí to za všechny ty starosti. Měl jsem dojem, že se ples vydařil.

     Do postní doby můžeme vstoupit kromě přijetí popelce ve středu, také svatou zpovědí v pátek a duchovní obnovou v sobotu. Postní dobu můžeme prožívat skrze modlitbu Křížové cesty a také vhodným osobním předsevzetím.

     Srdečně zvu na další farní oběd, který bude na Sonusu v neděli 25. února. Můžete se přihlásit ve farní prodejně. Cena je 100,- Kč a pro děti poloviční porce 50,- Kč. Věřím, že to bude opět příjemné setkání.                             P. Pavel Hofírek

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: