Úvodník - leden 2018

Milí věřící přerovského děkanátu, zdravím vás v novém roce 2018. Pokaždé s příchodem nového roku věnuji lidem novoročenku s nějakým citátem, poselstvím pro daný rok. Letos jsem zvolil slova sv. Silvána z Athosu: „Modli se k Bohu, aby bylo méně utrpení.“ Každé vykonané dobro ovlivňuje svět. Modlitbu považuji za největší dobro. Modlitbou vyprošuji spásu druhým lidem. Spása je největší dobro člověka, a proto modlitba je největší dobro, které mohu druhému dát. Lidé v dobro modlitby nevěří, proto modlitbu snadno opouštějí nebo zanedbávají. Víme-li však, že modlitba může umenšovat zlo ve světě, věřím, že budeme v modlitbě vytrvalejší a poctivější.

Proč citát sv. Silvána z Athosu? Snažím se volit události, které v daném roce mají jubileum. Sv. Silván zemřel v roce 1938 (24. září). Ale nemohu zapomenout ani na svého oblíbeného světce sv. Šarbela Machlúfa (8. května 1828 – 24. prosince 1898). A letos je to také padesát let od smrti sv. Pia z Pietrelciny (23. září). Za největší událost tohoto roku však považuji výročí 160 let od zjevení Panny Marie v Lurdech (11. února).

Slavím v tomto roce také jubileum: už dvacet let působím jako duchovní správce v Kojetíně, Měrovicích nad Hanou a Křenovicích. Když bilancuji tento čas, kolik to bylo mší svatých? Přes 10 tisíc, k tomu asi 3 800 hodin ve zpovědnici, tisíc hodin příprav ke svátostem, 3 tisíce vyučovacích hodin náboženství a několik tisíc hodin modliteb za posvěcení kraje, kde působím. Děkuji Bohu za tento čas, který jsem mohl strávit na jednom místě. Vím, že tak s lidmi mohla vzniknout pevnější pouta, mohli jsme dosáhnout většího vzájemného porozumění. Tato doba mě však především posílila ve víře, upevnila v naději a pomohla rozmnožit lásku. Děkuji za vaše modlitby.

Milí čtenáři, možná i vy budete moci oslavit v novém roce svá životní jubilea narozenin, manželství. Vyprošuji Vám už nyní věrnost Kristu a vytrvalost v dobrém, navzdory nejrůznějším překážkám.                  P. Pavel Ryšavý


Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: