Služba nemocným v přerovské nemocnici

Milí farníci,

srdečně Vás zdravím na počátku nového občanského roku 2018. Chci Vám poděkovat za modlitební podporu pro naše nemocné, kteří se léčí ve zdejší přerovské nemocnici. Zvlášť upřímně děkuji těm, kteří se účastní bohoslužeb a pobožností, konajících se během roku v nemocnici na LDN, a tak doprovází a pomáhají nemocným svojí přítomností, vzájemným sdílením, modlitbou a zapojením se, účastí na mši svaté. Jsem Vám také vděčna i se svými dobrovolníky za aktivní pomoc při převozu nebo doprovodu nemocných z oddělení na bohoslužby a zpět. Tímto Vás zvu i tento rok na naše duchovní programy v nemocnici, které se zpravidla konají 1x za měsíc. Připravím vždy před daným termínem plakátek, který vyvěsím v nemocnici na jednotlivých odděleních a také u vchodů do kostelů do příslušné skříňky: u sv. Vavřince, na Šířavě a v Předmostí.

Pravidelně Vás budu také informovat v našem děkanátním časopise „Slovo pro každého“ a to buď předem (kromě plakátků, které budou VŽDY, jak jste si již v minulosti všimli) anebo také občas o některé již proběhlé akci.

Z minulého roku bych ještě vzpomněla bohoslužbu ke cti Panny Marie Fatimské, která se konala v říjnu v nemocnici i se zásvětnou modlitbou. Měli jsme zapůjčenou i sošku Panny Marie Fatimské.

V listopadu byla hojně navštívena jak pacienty, tak farníky mše svatá za naše zemřelé, kterou sloužil otec Artur Górka. Začátkem prosince navštívil na LDN svatý Mikuláš nemocné se svou družinou. Za to bych chtěla speciálně poděkovat našim dobrovolníkům, které jsem doprovázela. A 14. prosince jsme prožili adventní mši svatou s otcem Radkem Sedlákem. Děkuji všem za přítomnost a těším se na vás i letos!

Nakonec bych chtěla nejvíc poděkovat našim kněžím z přerovského děkanátu, kteří ochotně slouží v nemocnici našim nemocným, jak udílením svátostí, tak bohoslužbou i osobním, laskavým přístupem.                 sr. Marie Goretti Dřímalová

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: