Římskokatolická farnost Předmostí

Do farnosti patří tyto obce a části Přerova:
Předmostí, Čekyně, Dluhonice, Vinary, Popovice a Lýsky

Ve farnosti jsou tyto kostely a kaple:
Farní kostel sv. Maří Magdaleny - Pouť slavíme v neděli kolem 22. července.
Kaple Povýšení sv. Kříže v Dluhonicích - Pouť slavíme v neděli kolem 14. září.
Kaple sv. Jana a Pavla v Čekyni - Pouť slavíme v neděli kolem 26. června.
Kaple sv. Jana a Pavla v Popovicích.
Kaple Rozeslání apoštolů ve Vinarech.
Kaplička Panny Marie Svatohostýnské ve Vinarech.
Kaplička sv. Antonína Paduánského v Lýskách.

Bohoslužby a aktivity ve farnosti:
Nedělení mše svatá - Neděle 8:45.
Večerní mše svatá v pondělí - Pondělí 18:00.
Příležitost ke svaté zpovědi - Pondělí 17:30.
Společná modlitba růžence - Pondělí 17:30.
Zkoušky kostelního sboru - Pátek 17:30.
Zkouška malé scholy - Pátek 16:00.
Vyučování náboženství - Čtvrtek 15:00 a 16:00.
Mariánské večeřadlo - První sobota v měsíci - Sobota 17:30 (letní čas) nebo 16:30 (zimní čas).
Charitní šatník v Předmostí - Pondělí a čtvrtek 15:30 - 17:00.
Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje - Jednou za tři týdny - Neděle 9:45.
Společenství modlitby Živého růžence (40 členů).

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: