Pozdrav ze semináře

Milý čtenáři,

po dvou měsících Tě opět zdravím z Teologického konviktu. Život konviktu je v plném proudu a počet spolubratrů se nezměnil, takže je nás díky Bohu stále 19. V říjnu jsme zažili biskupské svěcení našich dvou pomocných biskupů Antonína a Josefa, při kterém jsme byli všichni zapojeni jako pořadatelská služba. Následující víkend byly volby a tak jsme dostali volno, abychom mohli splnit svou občanskou, a také se podívat poprvé domů. Po návratu se konaly volby také v konviktu, protože jsme si volili svého mluvčího. Po velmi napínavém průběhu volby byl zvolen můj olomoucký spolubratr Josef Kvapilík. Hned následující víkend jsme dostali také volno, protože bohoslovci jeli na víkend s rektorem do Velkých Losin, a tak bylo možné jet opět domů. Já jsem tuto příležitost využil k návštěvě Přístavu v Rajnochovicích, kde se konala brigáda a tak jsem si mohl „odpočinout prací“ u štípačky na dřevo a také při vypisování matriky. Slavnost Všech svatých v katedrále byla první pontifikální mší svatou, kterou jsme měli jako konvikt na starost. Většina kluků sloužila u oltáře. Protože já jsem nominován nebyl, alespoň jsem se přidal do bohoslovecké scholy, která tuto mši doprovázela. I vzpomínku na všechny věrné zemřelé jsme prožili v katedrále, tentokrát jen v lavicích. Na začátku listopadu jsme také prožili ztišení při další rekolekci, kterou nám dával P. Vít Řehulka, který slouží v Ostravě - Zábřehu. Byl to opravdu požehnaný a posilující čas. Poté jsem také se dvěma spolubratry navštívil vazební věznici, kam chodíme doprovázet mši svatou pro vězně. Byla to pro mě velmi zajímavá a cenná zkušenost. V polovině listopadu jsme dostali další volno, ale ani tentokrát jsem nejel domů. Zúčastnil jsem se PoOlomouckého pořadatelského setkání v Osové Bitýšce na Mamre, což je takový Přístav v brněnské diecézi. Opět jsem mohl poznávat krásy míst, kde jsem nikdy nebyl, a také čerpat zkušenosti ze života kněží, protože na tomto víkendu nás kromě dvou kněží z Mamre navštívili také bývalý ředitel sekce pro mládež P. Jan Balík a také šéf bezpečnosti CSM a novokněz P. Petr Soukal. No a kromě toho všeho, co jsem Ti už napsal, musím stíhat poctivě plnit své studijní povinnosti, pracovat na své lidské a duchovní formaci, což naplňuje beze zbytku můj každodenní život. Děkuji Ti, že v modlitbě pravidelně myslíš na naše biskupy Jana, Josefy a Antonína, kněze a jáhny ve farnostech a také na bohoslovce a konvikťáky. Chci Tě ujistit, že i já na Tebe myslím v modlitbě. Pán Ti žehnej!                                                                                                                                                               Vaša Slivka 

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: