Každoroční akce v Přerově

Kromě daných slavností a svátků církevního kalendáře bývají v Přerově každoročně tyto aktivity.

Adorační den farnosti. Adorační den v Předmostí je 4. ledna. V Přerově v kostele sv. Vavřince 21. července a v kostele sv. Michala 29. září.

Tříkrálová sbírka. Kolem slavnosti Zjevení Páně pořádá Oblastní charita Přerov Tříkrálovou sbírku na humanitární účely a pomoc potřebným.

Týden modliteb za jednotu křesťanů. V měsíci lednu se společně se zástupci dalších křesťanských církví scházíme ke společným modlitbám. Konkrétně se jedná o tyto církve: Římskokatolická církev, Českobratrská církev evangelická, Československá církev husitská, Pravoslavná církev, Armáda spásy.

Farní ples. Před začátkem postní doby bývá tradiční farní ples.

Karneval pro děti. Před začátkem postní doby bývá tradiční karneval pro děti.

Postní duchovní obnova. První postní sobotu bývá jednodenní duchovní obnova na Sonusu s přednáškami a modlitbami a také příležitost ke svaté zpovědi.

Pouť u sv. Jiří. V sobotu kolem 24. dubna bývá poutní mše svatá v kostele sv. Jiří na Horním náměstí v Přerově.

Pouť dětí ke kapličce u Staré Vsi. Každoročně vždy 1. května bývá putování dětí ke kapličce u Staré Vsi.

Pouť v Újezdci. V neděli kolem 6. května v 10:30 v kapli sv. Jana Sarkandra v Újezdci bývá slavnostní poutní mše svatá.

Modlitby u kapličky pod nemocnicí. Vždy v květnu a září bývají společné modlitby u pramene pod bývalou kaplí Panny Marie Bolestné pod nemocnicí.

Modlitby za bohoslovce. Den vzájemných modliteb bohoslovců olomouckého semináře a farnosti jsou v Přerově 26. května a v Předmostí 5. prosince.

Den rodin v Čekyni. Na přelomu května a června je v neděli odpoledne Den rodin: zábavně-soutěžní program pro děti i dospělé.

Víkend pro matky. Víkend pro matky bývá koncem května. Organizuje ho společenství Modlitby matek.

Pouť seniorů. Koncem května pořádá společenství seniorů tradičně poutní zájezd.

První svaté prijímání. Začátkem června bývá v kostele sv. Vavřince první svaté přijímání dětí. Příprava na toto svaté přijímání začíná první advenstní neděli.

Pouť v Čekyni. V neděli kolem 26. června v 10:30 v kapli sv. Jana a Pavla v Čekyni bývá poutní mše svatá.

Předávání vysvědčení a táborák na konec školního roku. V Přerově i Předmostí bývá na konci školního roku předávání vysvědčení z náboženství a táborák pro děti a rodiče.

Pouť v Lověšicích. V neděli kolem 2. července v 10:30 v kapli Panny Marie v Lověšících bývá poutní mše svatá.

Pouť v Podolí. O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5. července v 10:30 v kapli v Podolí bývá poutní mše svatá.

Hody v Předmostí. Hodovou mši svatou v Předmostí slavíme v neděli kolem svátku sv. Marie Magdalény 22. července.

Hody v Přerově. Slavíme v Přerově v neděli kolem svátku sv. Vavřince 10. srpna.

Evropské dny památek. Začátkem září v době evropských dnů památek bývají otevřeny k prohlídce tyto kostely: sv. Vavřinec, sv. Michal, sv. Jiří a sv. Magdaléna. Součástí programu jsou také prohlídky s výkladem paní Mollinové.

Pouť v Dluhonicích. V neděli kolem 14. září v 10:30 v kapli Povýšení sv. kříže v Dluhonicích bývá poutní mše svatá.

Pouť v kostele sv. Michala. Pouť v kostele sv. Michala na Šířavě slavíme 29. září. Zároveň je to adorační den na Šířavě a den vzájemných modliteb bohoslovců a farnosti Přerov.

S tebou mě baví svět. Jednou ročně o adventním víkendu pořádají společenství rodin akci "S tebou mě baví svět" určenou pro tatínky s dětmi.

Drakiáda. Jednou ročně v září či říjnu bývá společné pouštění draků - Drakiáda.

Den díků za úrodu. Začátekm října slavíváme v našich farnostech den díků za úrodu.

Pouť v Kozlovicích. V neděli kolem 20. října v 10:30 v kapli sv.Vendelína v Kozlovicích bývá poutní mše svatá.

Den pro nemocné. V sobotu koncem října bývá ranní mše svatá, při které je společné udělování svátosti pomazání nemocných. Před touto mší je příležitost ke svaté zpovědi. Na zajištění se podílí Oblastní charita Přerov.

Společné modlitby děkanátu za kněžská povolání. Jednou ročně bývají společné modlitby děkanátu Přerov za rodiny a kněžská povolání.

Farní shromáždění. V neděli o slavnosti Ježíše Krista Krále odpoledne na Sonusu bývá Farní shromáždění.

Mikulášská besídka. Vždy 5. prosince na Sonusu bývá Mikulášská besídka pro děti.

Živý betlém. Čtvrtou neděli adventní odpoledne na náměstí TGM v Přerově bývá tradiční Živý betlém.

Vánoční besídka. Vánoční besídka bývá 25. prosince odpoledne v kostele sv. Vavřince.

Duchovní obnova na Velehradě: Koncem listopadu bývá duchovní obnova na Velehradě od pátečního večera do nedělního oběda.

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: