SMS služba - 731 731 800

Chceme se spolu s Vámi modlit

za Vaše úmysly...

Při naší práci máme možnost naslouchat mnoha životním příběhům, které prožíváte Vy či Vaši blízcí. Ocitáme se v situacích, které jsou pro člověka těžkým křížem. Tíha kříže narůstá a my máme pocit, že už dál nemůžeme. Avšak vědomí, že na mě v modlitbě myslí někdo, komu na mně záleží, je posilující. Vědomí, že mám koho požádat, aby v modlitbě nesl se mnou kříž, je zdrojem radosti. Nabízíme Vám proto již čtvrtým rokem možnost zasílat nám Vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s Vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Každý čtvrtek je pak za všechny tyto úmysly sloužena mše svatá P. Petrem Bulvasem. Prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 nebo je zaslat na adresu rodina@arcibol.cz (prosby nebudou nikde zveřejněny).

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: