Misie v Kokorách

Ve středu 18. října přede mší svatou se děti z farnosti Kokory poprvé zapojily do celosvětové akce „Milion dětí se modlí růženec“, kdy společně prosí za mír a pokoj na celém světě. I papež František naléhavě vybízí k modlitbě růžence na vytváření civilizace pokoje a míru. Modlitba je totiž činnost, která spojuje nejen člověka s Bohem, ale i lidi mezi sebou navzájem. Příští rok se určitě opět zapojí.

V neděli nás čekala další příjemná událost, kdy jsme slavili Světový den modliteb za misie. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu misijních oblastí a v celé církvi se začal poprvé slavit v roce 1926. Děti se převlékly za obyvatele různých světadílů, vytvořily vlajky v misijních barvách a v obětním průvodu přinesly deset darů. Za Evropu obilí, abychom neměli hlad, za Ameriku kukuřici, připomínající slunce a teplo. Za Afriku písek, připomínající nám vyprahlá srdce, která nikdy nepoznala Boha. Za Asii rýži, jejíž malá zrníčka živí denně miliony lidí a za Austrálii vlnu, která je teplá a hřejivá. Za celý svět přinášely tyto dary: glóbus, růženec, srdce, chléb a víno. Prosily za mír a pokoj na celém světě, ochranu Panny Marie, lásku a posilu všem, kdo pracují jako misionáři ve všech částech světa. Při mši svaté zazněla píseň „Děti v Africe“, ke které děti složily další sloku „Děti z Moravy křoupaj ořechy, hrají na schovku, tropí neplechy“ a zazněla i misijní hymna „Pošli mě, půjdu já“.

Maminky opět připravily jarmark, který tentokrát musel být kvůli dešti v kostele. Po mši svaté si farníci mohli koupit něco sladkého ke kávičce, domácí bylinkový čaj, medíček a spoustu jiných drobností. Děti přinesly hračky, které darovaly jiným dětem. Při jarmarku se vybralo 2.015 Kč. Všem patří díky.     Lucie Kráčmarová

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: