Celosvětová adorace dětí a milion dětí se modlí růženec

S dětmi z Vlkoše jsme se první pátek v měsíci říjnu připojili k celosvětové adoraci dětí. Využili jsme materiály pro adoraci s dětmi, připravené sestřičkou Siardou Trochtovou z olomoucké univerzity. Děti se v průvodu se zapálenými svíčkami přišly poklonit samotnému Bohu, skrytému v Nejsvětější svátosti oltářní. Modlili jsme se, zpívali a učili se být s Ježíšem v tichu i naslouchání a klanět se Mu. Na závěr jsme zasvětili svá srdce Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a dostali jsme požehnání. Při mši svaté jsme Pána Ježíše směli přijmout v Eucharistii. Mnohé děti se ten den zároveň připojily k pobožnosti prvních devíti pátků.

Na středu 18. října, kdy míváme ve škole náboženství, padl termín mezinárodní aktivity s názvem "Milion dětí se modlí růženec". Také s našimi školáky jsme se k této výzvě připojili. Hned po vyučování jsme šli do našeho kostela a u sochy Panny Marie jsme se společně pomodlili celý růženec. Postupně jsme každý desátek obětovali za naše prváky, druháky,...až páťáky, za jejich kamarády ze školy, ale i za děti celého světa, za mír na Zemi i za našeho Svatého otce Františka. Některé děti se růženec modlily úplně poprvé a přesto, že je pro ně tato modlitba náročná a dlouhá, krásně jsme ji zvládli. Mám radost, že nás přišly podpořit i babičky, které byly přizvané k této modlitbě. 

   Markéta Matlochová

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: