Misijní klubko

Misijní klubko tvoří děti, které se snaží svojí Modlitbou: Obětí, Službou a Tvořivostí stavět „MOSTy“, které spojují všechny lidi světa, a protože jde o dílo dětí, především „mosty“ ve vztazích k druhým dětem. Členové misijního klubka aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa.

Misijní klubko patří do Papežského misijního díla dětí a za každého člena je ve vatikánské bazilice sv. Petra každý den v 17:00 sloužená mše svatá. Modlí se za ně také lidé z misií a denně přináší oběť mše svaté mnoho misionářů ve všech kontinentech.  

Papežské misijní dílo dětí

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) je oficiální organizací katolické církve. Heslem PMDD je „Děti pomáhají dětem“. Na celosvětové rovině povzbuzuje děti ke starosti o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Tím jim umožňuje stát se misionáři druhých. PMDD podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí. Dnes je přítomno v přibližně 130 zemích světa a jsou do něj zapojeny i děti z chudých misijních zemí. PMDD posílá sponzorováním zhruba 3500 projektů v Africe, Asii a Latinské Americe pomoc pro více než 4 miliony dětí žijících v bídě. Projekty zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou pomoc a další.

Mezi tradiční aktivity PMDD patří misijní koláč, pohled pro misie, misijní jarmark, misijní bonbonek, jeden dárek navíc, chléb pro misie a misijní štrúdlování.

Přerovské misijní klubko

V sobotu 16. září na Centru Sonus proběhlo první setkání našeho přerovského misijního klubka. Nejprve jsme se všichni seznámili během her, poté jsme si povídali o chudých dětech, které nemají k životu vše potřebné tak jako my. A proto jsme se rozhodli, že pro tyto chudé děti něco uděláme. Pustili jsme se do tvoření podzimních dekorací, které nabídneme k prodeji při misijním jarmarku. První misijní jarmark proběhne na misijní neděli, která letos připadla na 22. října, po „dětské“ mši svaté u kostela sv. Vavřince. Tak neváhejte a přijďte podpořit misijní dílo našich dětí. Získané peníze budou prostřednictvím PMDD použity na záchranu dětí trpících hladem.

Nyní je v našem klubku 13 dětí ochotných pomáhat druhým a rádi mezi námi přivítáme nové členy, kteří si chtějí hrát, povídat a svojí tvořivostí zmírňovat bídu druhých dětí. Příští setkání se uskuteční v sobotu 25. listopadu. Přihlásit se můžete pomocí mailu klubkoprerov@seznam.cz nebo přímo u mne.

Také můžete navštívit naše stránky klubkoprerov.webnode.cz, kde najdete přehled akcí, které plánujeme, a můžete nahlédnout na fotky z již uskutečněných akcí. Za všechny členy klubka                                                  Věra Navrátilová

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: