Biskupské svěcení

Biskupské svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů olomoucké arcidiecéze Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka se uskuteční v sobotu 14. října 2017 při mši svaté od 10.00 v olomoucké katedrále sv. Václava. Všichni věřící jsou podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera na svěcení srdečně zváni. Zároveň vyjadřuje poděkování všem, kdo se za volbu nového pomocného biskupa modlili. „Asi jste se modlili dobře, když jsem dostal zrovna dva,“ dodává a doufá, že s novými posilami bude možné lépe zvládnout i ty úkoly, na které zatím nebylo dost sil, a dělat více pro budování Božího království.

Jde o velkou událost celé místní církve. Svěcení není soukromou záležitostí kandidátů a jejich přátel, apoštolská církev se vytváří kolem apoštolů a jejich nástupců,“ připomíná arcibiskup Graubner a prosí všechny věřící o další modlitby za nové biskupy, ale také o aktivní zapojení do života ve farnostech. „Jak vidíme, Bůh je štědrý. Budeme-li na jeho dary velkoryse odpovídat, porostou důvody naší naděje,“ uzavírá.         Jiří Gračka

Z přerovských farností bude na svěcení vypraven autobus, který bude odjíždět ze Šířavy 8:45 hod., z Velké Dlážky 8:47 hod. a z Předmostí od hřbitova 8:50 hodin. Předpokládaný návrat v 13:00 hodin. Do autobusu se můžete od září přihlásit v prodejně „Na faře“. Cena je obvyklá, 50 Kč za osobu při přihlášení.                                                    

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: