Jen tak ve stručnosti

Kaple sv. Jiří

     Děkuji všem, kdo finančně podporují opravu kaple sv. Jiří na Horním náměstí. Při poslední sbírce se na tento účel vybralo 26.051,- Kč. Několik farníků nám také předalo finanční dary osobně. Díky tomu teď máme vybráno už 91.170,- Kč. Celkové náklady na dokončení opravy kaple odhaduji na 250.000,- Kč.

     Tedy asi 150.000,- Kč nám ještě chybí. Své dary na tento účel můžete posílat také převodem na farní účet 1057199/0300 variabilní symbol 161616. Pán Bůh zaplať. Na požádání vystavíme potvrzení o daru církvi pro slevu na dani. Věřím, že se nám tuto částku podaří vybrat a že budeme moci opravu dokončit a kapli otevřít v příštím roce 2018.

     Nevím ale, jestli se nám podaří vše dodělat tak, aby mohlo být slavnostní otevření spojeno se mší svatou o svátku sv. Jiří koncem dubna. Nejde jen o peníze. Nevím totiž, kolik času bude potřebovat firma na dokončení prací a jak rychle my budeme schopni doplnit a vyzdobit interiér kaple. Otevření v dubnu by bylo mým přáním, ale věřím, že nejpozději na podzim 2018 bude generální oprava kaple sv. Jiří hotova.

     Celá akce začala v roce 2012, kdy jsme nechali zpracovat stavební projekt, v roce 2013 proběhlo stavební řízení a výběr stavební firmy a od roku 2014 po etapách probíhají samotné práce v rozsahu dle získaných dotací a finančních možností farnosti. Letos jsme na tento účel neměli dost peněz a tak práce stály. Když se podaří v příštím roce vše dokončit, tak budeme moci říct, že oprava kaple sv. Jiří trvala pět let (s projektovou přípravou celkem sedm let) s celkovými náklady téměř tři miliony korun.

 

Kostel sv. Vavřince

     Oprava kaple sv. Jiří je pro nás jakousi zkouškou před generální opravou kostela sv. Vavřince. Když si představím, jak je kaple sv. Jiří maličká ve srovnání s farním kostelem, tak mám obavy, že u farního kostela se bude jednat o celkové náklady v desítkách milionů korun a celá akce může trvat deset let i déle. Kostel sv. Vavřince sice není v havarijním stavu, ale opravu už potřebuje a tak je na čase s přípravou generální opravy začít.

     Až se podaří finančně uzavřít opravu kaple sv. Jiří, tak začneme vybírat na opravu kostela sv. Vavřince, možná už v druhé polovině příštího roku. Nejdříve bude nutné vybrat peníze na zaplacení projektové dokumentace (ta u kaple sv. Jiří stála 160.000,- Kč, u farního kostela to bude jistě mnohem víc) a pak bude následovat stavební řízení a výběr realizační firmy. Pak teprve můžeme podávat žádosti o dotace. Předpokládám, že bez dotací nebudeme moci udělat vůbec nic a že pro farnost bude těžké vybrat už jen ty peníze, které budou nutné na zaplacení nezbytného podílu vlastníka. Naštěstí stejně jako u kaple sv. Jiří v případě nedostatku finančních prostředků můžeme práce zastavit a pokračovat vždy až tehdy, když se opět podaří nějaké peníze sehnat a vybrat.

     Generální oprava kostela sv. Vavřince je pro mne až nepředstavitelně velkou a náročnou akcí, ale věřím, že pomalu postupně ji zvládneme. My nebo další generace. Budeme dělat, co je v našich silách, a uvidíme.

 

Farní oběd

     V neděli 22. října 2017 v 12:00 na Sonusu bude třetí farní oběd, na který všechny farníky zveme. Přihlašovat se můžete v zákristiích přerovských kostelů nebo v prodejně na faře. Cena je 100,- Kč a za dětskou poloviční porci 50,- Kč. Přihlaste se co nejdříve, nejpozději v neděli 15. října. Zatím je ještě dostatek volných míst.

     Farní obědy chceme dělat asi třikrát do roka, ale samozřejmě záleží na zájmu farníků. Osobně by mne mrzelo, kdyby pro nezájem farníků tato aktivita skončila. Vidím totiž jako velmi důležité, aby se farníci setkávali nejen při bohoslužbách a aby se znali také jako lidé osobně, jménem. Naše farnost je veliká a máme více nedělních bohoslužeb, takže se někteří neznají ani od vidění. Jistě není možné a nutné, aby každý znal každého, ale přál bych si, aby se lidé navzájem znali co nejvíce a hlavně tzv. „věděli o sobě“. Abychom vnímali a prožívali, že patříme k sobě. Víra je nejen osobním vztahem k Bohu, ale také tím, co nás lidi spojuje. Pokud mne moje víra nepřitahuje blíž k druhým, tak jí něco podstatného chybí.

     Navíc na farní oběd můžete pozvat také přátele, co do kostela nechodí, modlitba je tam jen krátká před jídlem, to zvládnou. Když jsme se rozhodli zorganizovat první farní oběd, tak jedním z hlavních důvodů bylo také to, že se v kostele objevují noví lidé a chceme zvláště jim ukázat, že jsou mezi námi vítáni a zváni i doprostřed našeho lidského společenství. Vím, že většina farníků má své známé mezi věřícími a ve farnosti funguje řada společenství a skupinek přátel. Jenže někdy to vypadá, že si s našimi současnými přáteli vystačíme a nikoho nového už nepotřebujeme. Chápu to, ale je to škoda. Farnost se má snažit být místem, kde člověk najde také určité lidské zázemí a porozumění. Farní obědy jsou takovou snahou být takovým správným způsobem živým křesťanským společenstvím.

     V menších farnostech a v menších církvích to jde všechno snadněji a často skoro samo. V katolické církvi a ve velké farnosti, jako je naše, je třeba více vědomě a organizovaně tento komunitní, společenský rozměr církevního života podporovat. Přihlaste se a přijďte na náš farní oběd…

 

Duchovní obnova na Velehradě

     Ještě jednou zvu na již desátou duchovní obnovu na Velehradě na téma „Pravdivost a otevřenost před Bohem“, která bude o víkendu 10. – 12. listopadu 2017, viz informace na straně 3. Doporučuji brzké přihlášení ve farní prodejně nebo přímo u mne. Pokoje se sociálním zařízením jsou už prakticky obsazené, ale na ostatních pokojích je zatím místa dost.

     Kdyby pro někoho byla cena příliš vysoká nebo naopak byl někdo ochotný druhým přispět, domluvte se přímo se mnou. Děkuji. Děkuji také těm, kdo se za duchovní obnovu modlí.                                                                P. Pavel Hofírek

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: