Výlet vlkošských dětí do Brna

Kolem svátku svatého Václava jezdíváme s dětmi z náboženství na výlet. Ani letos tomu nebylo jinak. Tentokrát se naším cílem stala moravská metropole. V Brně jsme navštívili katedrálu Petrov, o které nám paní průvodkyně povyprávěla spoustu zajímavostí. Ukázali jsme si, kde sídlí pan biskup a kde každoročně probíhá katechetický či teologický kurz (věřím, že i z našich šikovných holek se časem stanou katechetky, které budou pomáhat panu faráři s dětmi ve farnosti). Přes Zelný trh jsme prošli k radnici, u níž jsme si připomněli, jak to bylo s brněnským drakem, dověděli jsme se, proč je na ní křivá věžička a už víme, z jakého důvodu tam zvony vyzvánějí poledne hned v 11 hodin. Na pravé poledne jsme si ale počkali. Chvíli před dvanáctou jsme totiž byli v Rádiu Proglas. Jakmile zazněly zvony, pomodlili jsme se s moderátorkou modlitbu Anděl Páně. Po živém vysílání byli oceněni naši výherci vědomostní soutěže Proglaso: Tom Ludvík a Julinka Horáková. Jednotlivými studii nás provedl redaktor Radek Habáň, pustil nám ukázky některých dětských pořadů (Rozhlasové městečko, Proglas) a děti si směly vyzkoušet promluvit do mikrofonu. Po obědě nás čekala prohlídka Technického muzea. Dětem se samozřejmě nejvíc líbilo v technické herně, kde si mohly vyzkoušet všelijaké pokusy.

Celý den se nám moc vydařil, i když jsme během něj zažili i krušné chvilky (několik přestupů mezi různými dopravními prostředky, hledání zapadlé jízdenky či nejistota, zda stihneme poslední autobus kvůli zpoždění vlaku, ...).  Jsme vděční andělům strážným, kteří nad námi bděli i Pánu Bohu, že jsme se v pořádku a spokojení vrátili do svých domovů. Poděkování a veliká pochvala patří nejen mým pomocnicím Kristýnce a Klárce, které připravily legrační hru do vlaku a po celý den měly na starost dva předškoláčky, ale i Aničce za znalost a vyprávění brněnských pověstí.                                                                      Markéta Matlochová

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: