Světec měsíce

Blahoslavený Augustin Czartoryski

Augustin Czartoryski byl synem prince Ladislava a princezny Marie Amparo, dcery španělské královny. Narodil se 2. srpna 1858 v exilu v Paříži. V 6 letech mu zemřela matka na tuberkulózu. Tato něžná žena, jejíž absenci Augustin pociťoval po celý život, mu zanechala těžké dědictví: křehké zdraví a náklonnost k tuberkulóze. Augustin však zdědil po matce i ojedinělou vlastnost: odpoutanost od věcí. Matka i syn vnímali, že hmotná dobra nejsou schopna učinit je šťastnými.

Studoval v Paříži a v Krakově. Velký vliv na něho měl učitel Josef Kalinowski, který prožil 10 let nucených prací na Sibiři, stal se karmelitánem a byl po své smrti Janem Pavlem II. svatořečen. Mladý princ měl vinou tuberkulózy velmi oslabené zdraví. Jeho život se odehrával putováním z jedné lékařské kliniky na druhou. Otec ho chtěl vyslat na diplomatickou dráhu, ale on v sobě slyšel silné volání k úplnému darování se Bohu. V roce 1883 se setkal s Donem Boskem při jeho věhlasném pobytu v Paříži. Chtěl s ním zůstat a sloužit chudým. Don Bosko se však choval zdrženlivě. Princ proto požádal o radu papeže Lva XIII., který ho poslal zpět za Donem Boskem. Augustin se zřekl majetku, odešel do Turína a stal se novicem. Když ve svých 29 letech vstupoval do noviciátu na Valsalice, uviděl napsaná tři slova: „Bůh, duše, věčnost.“ Ten večer si poznamenal: „Věčnost, jak mocné je toto slovo! Mělo by být napsané všude, na průčelí každého domu, na podstavci každého pomníku, na obálce všech knih.“

31. ledna 1888, dříve než Augustin skončil noviciát, Don Bosko umírá. Jeho tělesné ostatky uložili právě na Valsalice a Augustin trávil u jeho hrobu v modlitbě celé hodiny. 2. října 1888 složil princ Augustin Czartoryski sliby chudoby, čistoty a poslušnosti a stal se salesiánem. Čtyři měsíce předtím podepsal prohlášení, že se zříká všech prvorozeneckých práv. Zpráva o jeho rozhodnutí inspirovala mnohé další chlapce k následování Dona Boska. Augustin začal studovat filosofii, ale brzy se jeho zdravotní stav zhoršil. Velkodušně se o něj staral ctihodný Andrea Beltrami. Mezitím ho Don Rua nechal studovat teologii a připustil ho ke svěcení. 2. dubna 1892 byl v San Remo vysvěcen na kněze. Augustin zemřel 9. dubna 1893, v sobotu Velikonočního oktávu, ve věku 35 let v Alassio se slovy: „Jak krásné Velikonoce!“ Jeho tělo odpočívá v polském městě Przemysl.

První salesiánský kardinál Giovanni Cagliero o něm řekl: „On už dlouho nebyl z tohoto světa! Jeho spojení s Bohem, jeho dokonalá jednota s Boží vůlí během pokračující nemoci, jeho touha být podobný Ježíši Kristu v jeho utrpení a bolesti, daly jeho trpělivosti hrdinský stupeň, takže byl v duchu klidný a nepřekonatelně více než v utrpení žil v lásce.“

Augustin byl blahořečen papežem Janem Pavlem II. 25. dubna 2004.

Jeho památku si připomínáme 2. srpna.                                                                                    tým spolupracovníků redakce

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: