Tým děkanátních pracovníků

Nemocniční kaplanka

Narodila jsem se a vyrůstala v katolické rodině ve Valašském Meziříčí. Rodiče se o nás pečlivě starali, a to nejen hmotně, ale především duchovně. Po základní škole jsem chtěla studovat pedagogický směr, ale v době totality to nebylo možné. Přihlásila jsem se tedy na zdravotnickou školu, kde jsem nejprve vystudovala dva roky obor ošetřovatelka a postupně při zaměstnání jsem si doplnila studium maturitou. Pracovala jsem v různých zdravotnických zařízeních jako domovech důchodců a ÚSP a poté v nemocnici.

Se sestrami svatého Kříže jsem se poprvé setkala v Choryni, která je nedaleko Valašského Meziříčí. Zde sídlila v době totality moravská provincie Kongregace milosrdných sester svatého Kříže. V roce 1968, kdy nastalo určité náboženské uvolnění, jsem se zúčastnila poprvé duchovních cvičení na Svatém Hostýně, kde jsem se blíže se sestrami seznámila. Už tehdy jsem se poprvé rozhodla, že chci sloužit nemocným. Poté jsem nastoupila do Domova důchodců v Lukově, kde jsem pracovala jako ošetřovatelka s těmito sestrami. Toto setkávání se stále více prohlubovalo, až jsem zakotvila. V 70. a 80. letech jsem civilně pracovala jako zdravotní sestra ve Vojenské nemocnici v Olomouci, ale tajně už jako řádová sestra.

Od roku 2009 působím jako nemocniční kaplanka – nejprve v Plzni a od roku 2013 zde v Přerovské nemocnici.

Označení nemocniční kaplan je mezinárodní a rozumí se pod tím osoba, která vykonává duchovní péči u nemocných v různých zdravotnických zařízeních, je vyslána církví a spolupracuje s vedením zdravotnického zařízení, tudíž to nemusí být řeholní sestra, ale může to být také kněz, nebo laik. Je však potřeba, aby měl zdravotnické i teologické vzdělání s několikaletou zdravotnickou praxí. Do Přerova dojíždím z Kroměříže. V nemocnici pracuji na půl úvazku od středy do pátku zhruba od 9 do 16 hodin, kdy navštěvuji nemocné. Postupně procházím léčebnu dlouhodobě nemocných a na výzvu sester všechna ostatní oddělení nemocnice. Naslouchám nemocným i personálu, hovořím s nimi, společně se modlíme, připravuji společné pobožnosti a mše svaté, které se v nemocnici konají jednou měsíčně. Také některým nemocným předčítám z Bible a jiné křesťanské literatury a nabízím různý katolický tisk. Jsem připravena okamžitě zareagovat na akutní žádost pacientů, většinou se jedná o pacienty z oddělení ARO, JIP, interny a chirurgie, kde zajišťuji návštěvu kněze a udílení svátosti pomazání nemocných. Eucharistii pravidelně jednou týdně v pátek přináším nemocným, kteří jsou připraveni ji přijmout. V odpoledních hodinách se také snažím navštěvovat klienty v domovech důchodců, organizuji dobrovolníky ve službě nemocným a spolupracuji s farností a děkanátem.                     sr. Marie Goretti, Anna Dřímalová

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: