Svatý Vavřinec, jáhen a mučedník

Po svatých Petru a Pavlovi je třetím nejvzpomínanějším mučedníkem jáhen svatý Vavřinec.

Uprostřed záoltáří v našem farním kostele je nad svatostánkem umístěn obraz „Umučení sv. Vavřince“. Autorem je vídeňský akademický malíř Augustin von Wörndle.

Kati se chystají sv. Vavřince připoutat na rošt, na němž bude upálen. Mučedník je zachycen při své poslední modlitbě. V pozadí sleduje popravu náměstek císaře Valeriána, který Vavřince odsoudil k smrti. Světlo z otevřeného nebe zalévá seshora postavu sv. Vavřince, jemuž anděl přináší palmu vítězství.

Vavřinec (LAURENTIUS, LORENZO) byl rodem Španěl a narodil se okolo roku 230 a byl umučen 10.8.258. Byl jedním ze sedmi jáhnů papeže SIXTA II., pečoval o chudé a nemocné a byl správcem církevního jmění. Při pronásledování křesťanů za císaře Valeriána byl papež zajat a sťat mečem. Vavřinec byl vyzván, aby odevzdal všechno jmění církve římskému prefektovi. Na to vzal vše, co měl, prodal i bohoslužebné nádoby a rozdal stržené peníze chudým a nemocným. Protože příkaz nesplnil, byl spoután a na pahorku Viminalském upálen. Pohřben byl při cestě do Tivoli a už v roce 330 byla nad jeho hrobem postavena bazilika sv. Vavřince za hradbami (SAN LORENZO FUORI LE MURA). Dodnes je v Římě více jako jiných kostelů, kaplí i zastavení.

Svatý Vavřinec je mimo jiné patronem knihovníků, archivářů, správců, sklářů, města Norimberka, pomocníkem proti moru, patronem kuchařů, hasičů…

V kalendářích je vždy uveden 10. srpna. Více je známo i v paměti lidstva. Např. „Vavřincovy slzy“. Když Země probíhá mezi Perseidami (meteory vyletujícími zdánlivě ze souhvězdí Persea), dochází okolo 10. srpna „k padání hvězd“. To jsou ony slzy.

A naše děti v našem měsíčníku o tom vědí a což, mají i Společenství LORENZO. Mysleme tedy při prohlídce obrazu v přerovském chrámu, proč byl právě sv. Vavřince zvolen naším patronem. Ale to už je historie.              Rostislav Dočkal 

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: