Mateřská škola sv. Josefa

Doba velikonoční se chýlí ke konci. V naší Mateřské škole svatého Josefa v Kojetíně znělo při každodenním vítání radostné ,,Aleluja“ a ,,Vesel se Nebes Královno“. Prožívali jsme společně radost ze vzkříšení. Děti se také dozvěděly o velkém Božím Milosrdenství.

V měsíci květnu jsme oslavovali Pannu Marii.

Děti pilně nacvičovaly také pásmo pro maminky. Největší odměnou byla radost maminek a babiček, které přišly na besídku, aby společně s dětmi prožily Den matek v MŠ.

V květnu proběhl také zápis nových dětí do naší školky. Jedenáct dětí opustí naši mateřskou školu, aby v září usedlo do školních lavic. Na jejich místo bylo přijato nových jedenáct dětí. Život v naší mateřské škole může pokračovat díky důvěře rodičů, kteří přivedli děti k zápisu. Děkujeme jim za důvěru, neboť mnozí nejsou praktikující křesťané.

                                                                             Marie Přecechtělová 

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: