Májové pobožnosti ve Vlkoši

Každou neděli v květnu se ctitelé Panny Marie schází u kapliček v obci. Poslední květnovou pobožnost jsme měli u kapličky na Loukách – ta byla postavena zhruba před 350 lety, když při povodni „připlavala“ socha Panny Marie na místo dnešní kapličky. Soška je velmi vzácná a bývá v kapličce umístěná jen jednou za rok, právě při poslední májové. I letos jsme si u ní vyprošovali Boží požehnání pro nás i pro naše rodiny – zpívali jsme mariánské písně, modlili se litanie a desátek růžence, naslouchali úryvku  z vyprávění sestry Lucie o událostech zjevení ve Fatimě, protože letos si připomínáme 100 let od této události. Velikou radost nám udělala schola zpěvem mariánských písní a děti, které přednášely báseň o krásné paní. Otec Kryštof nám na závěr udělil požehnání a věříme, že nás ochrana naší nebeské maminky bude provázet, abychom skrze ni došli ke správnému cíli.

Markéta Matlochová 

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: