Tým děkanátních pracovníků

Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví

se ve svém volném čase pod vedením nemocničního kaplana věnuje pastorační péči o pacienty v nemocnici, nebo klienty v domově pro seniory. Katolická asociace nemocničních kaplanů pořádala v Olomouci a ve Zlíně kurz pro tyto dobrovolníky. Naši dobrovolníci jsou lidé vyslaní Arcibiskupstvím olomouckým a pod vedením sestry Marie Goretti slouží ve svém volném čase pacientům i seniorům. Při svých návštěvách nabízí naslouchání, rozhovor, četbu, procházku, společnou modlitbu a doprovod na bohoslužbu. Dovolte, abychom je krátce představili.

 

Kamil Šromota

Narodil jsem se o Vánocích v roce 1959. V Ostravě jsem se vyučil v oboru Mechanik měřící a regulační techniky a po vojenské základní službě studoval dálkově sdělovací techniku na Elektrotechnické průmyslovce v Olomouci. Na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci jsem vystudoval magisterský obor Křesťanská výchova.

V rodné obci Penčicích se dělím o funkci kostelníka s panem Miloslavem Šváčkem. Od roku 2014 v Přerově vedu místní skupinu České křesťanské akademie. Jsem dobrovolníkem Maltézské pomoci a každý týden navštěvuji klienta v pečovatelském domově v Kabelíkově ulici. V roce 2016 jsem získal pověření od olomoucké arcidiecéze pro vykonávání služby pastoračního dobrovolníka v nemocniční službě. Jsem svobodný a pracuji jako technolog měření a regulace v Precheze.

 

Věra Štěpánová

Jsem vdaná a máme 3 rychle odrůstající děti-17, 15 a 13 let. Před čtyřmi roky jsme se přestěhovali z  Přerova do nedaleké vesnice Suchonice. Pracuji jako veterinární lékařka v Olomouci.

Od roku 2015 docházím jako dobrovolník nemocniční kaplanky navštívit pacienty na přerovskou LDN. Přibližně 1x za 3 týdny strávím hodinku povídáním s nemocnými, případně pomáháme při pobožnostech v nemocnici. Jsem ráda, že mohu být touto službou aspoň trošku prospěšná církvi a lidem.

Pavel Stejskal

Narodil jsem se 20 km na jih od Brna ve vesnici Moutnice. Mám 4 sourozence. Do Přerova jsem se přiženil v roce 1992 a od té doby bydlím s manželkou a dvěma syny v rodinném domku v Újezdci.

Službou dobrovolníka v pastorační péči bych rád pomohl těm osamělým lidem, kteří se budou chtít podělit o své těžkosti, starosti ale i radosti. Rád jim budu naslouchat.

 

Hana Sochorová

Narodila jsem se v Brně, je mi 53 let. Mám střední odborné vzdělání v oboru kadeřnice. V současné době pracuji jako pokladní – prodavačka v potravinách. Svou odbornou způsobilost jsem si v poslední době rozšířila kvalifikačními zkouškami v oboru pracovník v sociálních službách, osobní asistent zdravotně postižených, pracovník v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost, stáží v centru sociálních služeb Olomouce a jako dobrovolník v pastorační péči KANK ve Středomoravské nemocniční s.s. Přerov. Jsem vdaná a máme již dospělého syna. Jsem komunikativní, pracuji ráda s lidmi. Díky životní zkušenosti, kterou jsem asi před dvěma lety prošla, jsem poznala, jak hodně je zapotřebí, obzvláště v dnešní náročné době, vnímat a snažit se o pochopení druhých lidí, možnosti pomoci v situacích, které jsou součástí každého z nás, jako může být nemoc, úraz, a stáří se nevyhne nikomu z nás. Myslím si, že v těchto okamžicích je dobré, když nezůstaneme sami uzavřeni ve svých starostech, ale někdo nám je pomůže překonávat. Velmi si vážím lidí, kteří pro ostatní tuto službu dělají a i já se k nim ráda připojím.

 

Martin Šmíd     

 

 

Jsem z Přerova. Již několik let se věnuji službě kostelníka u sv. Vavřince. A protože jsem chtěl nabídnout svůj čas potřebným, absolvoval jsem kurz „Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví“, který pořádala Katolická asociace nemocničních kaplanů. Pod vedením nemocniční kaplanky – sestry Marie Goretti - navštěvuji dlouhodobě nemocné a osamělé v přerovské nemocnici. Snažím se je potěšit v jejich těžké situaci. Jsou velmi vděční, když jim někdo naslouchá a věnuje jim svůj čas. Tato služba je obdarováním nejen pro nemocné, ale i pro mě. Jsem velmi rád, že jsem se k této službě dostal.  

 

 

 

 

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: