Slovo z Charity

Milí farníci,

ráda bych Vám za celou Oblastní charitu Přerov poděkovala za Vaše zapojení se do Postní almužny. Do této akce je možné se zapojit už od roku 2009 a obdobnou aktivitu mají i v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku i Polsku.

Naše postní snažení a přibližování se Bohu dostává konkrétní obrysy, když do pokladniček putují ušetřené obnosy z odřeknutého luxusu. Celkem bylo letos v ČR rozdáno 40 000 pokladniček, jejichž výnos pomáhá potřebným. V našem děkanátu jsme rozdali 640 kasiček. Konečná částka ještě není spočítaná, budeme Vás o ní informovat v příštím čísle. Z výsledné sumy pomáháme v průběhu roku potřebným rodinám a lidem v nouzi. Ve spolupráci s kněžími děkanátu se snažíme zmírnit nouzi kolem nás. Účelem Postní almužny je pomoci větší částkou, za kterou se pořídí např. pračka, lednička, nábytek pro děti, školní potřeby, nákup uhlí apod., aby ti, kterým pomoc poskytujeme, ji opravdu pocítili. V loňském roce jsme z Postní almužny pomohli 5 rodinám a lidem v nouzi. Peníze z Postní almužny je možné čerpat i v průběhu roku (musí být zúčtovány do konce prosince), pokud byste tedy věděli o někom, kdo by tuto formu pomoci potřeboval, nebojte se na nás obrátit. Společně jistě najdeme způsob, jak pomoci.

Ještě jednou velké díky všem, kteří se zapojujete, a není Vám lhostejná nouze kolem nás. „Vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ 2K 9,7                                                                                                                                        Emilie Šmídová

 

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: