Připomínka 250. výročí přenesení milostné sochy

Oslavy 250. výročí přenesení milostné sochy Panny Marie do kojetínského chrámu, zahájené 11. 2. mší svatou, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a uděloval při ní zároveň svátost nemocných, mají na programu další událost. V sobotu 13. 5. bude požehnána kaple sv. Anny, která stojí v blízkosti silnice mezi Kojetínem a Měrovicemi nad Hanou, na katastrálním území Kojetína, ve vzdálenosti asi 2,5 km od kojetínského chrámu. Tato kaple byla postavena Tobiášem DeMarkem kolem roku 1700. Přesné datum není známo a není znám ani její donátor, ani to, kdo kapli tenkrát požehnal. Tobiáš DeMarko do ní nechal umístit milostnou sochu Panny Marie a právě zde, před touto sochou, došlo k několika uzdravením, po kterých nemocní odkládali své berle. Kapli sv. Anny má dnes v majetku Město Kojetín. Na žádost farního úřadu dalo tuto kapli v rámci příprav na 250. výročí loni na podzim opravit: jednalo se o celkovou opravu střechy a fasády i s nátěrem, a také o výměnu velmi špatných dvoukřídlých oplechovaných dveří. Bylo upraveno i blízké okolí kaple. V sobotu 13. 5. bude tato kaple sv. Anny v 16 hod. požehnána generálním vikářem Mons. Josefem Nuzíkem, za přítomnosti zástupců Města Kojetína a dalších hostí z blízkého okolí. Po tomto žehnání bude vypraveno procesí, kdy se lidé za zpěvu a hudby mariánských písní a modlitby sv. růžence odeberou do kojetínského chrámu. Zde bude v 17 hodin sloužena děkovná mše svatá, jejíž hlavním celebrantem bude Mons. Nuzík. Přijměte tedy pozvání nejen na samotné žehnání, ale i na mši svatou. Policie bude u kaple sv. Anny řídit dopravu, aby nedošlo k nehodě. Ke kapli se vydejte včas buď pěšky, na kole, anebo plně vytíženými automobily, aby jich v blízkosti kaple neparkovalo příliš mnoho a neblokovaly tak průjezdnost silnice. Nezbývá než se modlit, aby nám Panna Maria vyprosila vhodné počasí a my jí tak mohli při této události projevit lásku jak modlitbou, tak zpěvem. Ona zůstává naší Matkou a my jejími milovanými dětmi, které jí chtějí dokázat svou oddanost a pamatovat přitom na její přímluvu, kterou nám neustále prokazuje.          P. Pavel Ryšavý

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: