Soutěž Bible a my

Organizátoři dějepisné soutěže „Bible a my“ v letošním; školním roce úspěšně dokončili již 24. ročník. Letos se soutěže zúčastnilo přes 6000 žáků a studentů. Do celostátního kola, které se konalo 24. března 2017 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, se sjelo 144 soutěžících z různých koutů naší země. 

Celá soutěž má tři kola - školní, okresní a celostátní a je rozdělena do čtyř věkových kategorií: I. kategorie (4. - 5. ročník ZŠ), II. kat. (6. - 7. roč. ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií), III. kat. (8. - 9. roč. ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií) a IV. kat. (středoškoláci). Za okres Přerov do celostátního kola postoupilo celkem 8 soutěžících (dva za každou kategorii) a nejlépe se umístila Anna Kutálková ze ZŠ Vlkoš, která obsadila krásné 7. místo v kategorii nejmladších účastníků. Tématem této kategorie letos bylo Ježí-šovo narození, ale otázky byly i z dalších částí Bible a všeobecného přehledu.

Rádi bychom také Vám - čtenářům našeho děkanátního časopisu Slovo pro každého - nabídli ukázku soutěžních otázek, které někdy nejsou vůbec jednoduché. Postupně Vám budeme v časopise nabízet vždy 4 soutěžní otázky, z každé věkové kategorie jednu - tedy 1. otázka bude z I. kategorie, 2. ze II., 3. ze III. a 4. otázka bude z oblasti soutěžního kvízu pro středoškoláky. Pokud se Vám bude zdát otázka těžká, můžete využít Bibli nebo internet. Soutěžící během soutěže nemají žádné pomůcky.

Příští měsíc si sami můžete zkontrolovat, jestli byste v soutěži byli úspěšní. Věříme, že si rádi zasoutěžíte jen tak pro radost, snad si něco zopakujete a možná Vás některá otázka povede k zamyšlení.             Markéta Matlochová

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: