Vánoční písničky u jesliček v Říkovicích

V neděli 25. 12. 2016 jsme oslavili příchod Ježíška vánočními písničkami u jesliček v Říkovickém kostele. Ministranti a děti si společně s paní katechetkou připravili vánoční pásmo, které navázalo na mši svatou. Na varhany a housle hrál Josef Zanáška, na flétnu Martin Pospíšilík. Zpěvem doprovázely Eliška Zahradníčková, Daniela Dočkalová a Leona Černá, která také hrála na flétnu. Celý program zorganizovala a zrežírovala katechetka Mgr. Elena Pospíšilíková. Prožitek z hudby doprovázel také vizuální zážitek. Na plátno vpředu se promítal obraz z chóru hrajících hudebníků. O technickou režii se postaral Ing. Ladislav Pospíšilík. Účinkující byli odměněni potleskem posluchačů a přišel jim poděkovat i starosta obce Radomír Možiš.            Martin Pospíšilík

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: