Královská návštěva v MŠ a ZŠ Vlkoš

V den svátku Tří králů jsme s dětmi z Mateřské a Základní školy ve Vlkoši prožili tři krásná setkání. Ve školce jsem si před vyučováním „vypůjčila“ tři děti, které jsem oblékla za krále a spolu jsme navštívili všechny třídy ve škole a na závěr i jejich školku.

V každé skupince jsme si vyprávěli biblický příběh o králích, kteří se v dávné době přišli poklonit Ježíškovi do Betléma. Povídali jsme si o darech, které tito vzácní hosté malému děťátku přinesli, ale i o dnešních králích, kteří při Tříkrálové sbírce chodí světem - našimi vesnicemi i městy - a lidem přejí písničkou požehnaný nový rok. Vysvětlili jsme si, co takové požehnání znamená a co je vlastně ukryto za nápisem na dveřích. Věřím, že naši malí školáci si vzpomenou na naše setkání, a že se budou snažit do svých domovů přinést kousek radosti i dobra svým přičiněním - pomocí, poctivostí, trpělivostí, pílí...

Na závěr každého setkání jsme si zazpívali písničku „My Tři králové“, rozloučili jsme se a děti už se těšily na nedělní návštěvu Tří králů u nich doma.

Markéta Matlochová 

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: