Farnost Kojetín

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOJETÍN

Do farnosti náleží město Kojetín (včetně místních částí Koválovice a Popůvky)
a také obce Polkovice a Uhřičice,
z Kojetína jsou dále spravovány farnosti Křenovice u Kojetína (obec Křenovice)
a Měrovice nad Hanou (obce Měrovice a Stříbrnice).

V Kojetíně funguje také církevní Mateřská škola sv. Josefa.

Fotografie církevních památek v jednotlivých farnostech
i snímky z uspořádaných akcí je možné zhlédnout na tomto místě.

 

K O N T A K T

Komenského nám. 48
752 01 Kojetín

tel.: 733 742 016
e-mail: fakojetin@ado.cz
www: www.dekanatprerov.cz/kojetin

Úřední hodiny: čtvrtek 9.00–11.00, pátek 15.30–16.30

Čísla účtů:

Kojetín: 333 857 0389 / 0800
Křenovice: 333 860 3339 / 0800
Měrovice: 333 859 3329 / 0800

 

B O H O S L U Ž B Y

Pravidelný pořad bohoslužeb je k dispozici na tomto místě
nebo v přiloženém souboru ve formátu .doc,
informace o bohoslužbách v aktuálním týdnu
a také ohlášky z minulé neděle naleznete pod tímto odkazem.

 

K N Ě Ž Í

Současným farářem je P. Pavel Ryšavý.

Prohlédnout si můžete i seznam předchozích farářů a také kaplanů a jáhnů,
přehled kněží, kteří v Kojetíně slavili své primice,
a těch, kteří jsou pohřbeni na zdejším hřbitově.

 

H I S T O R I E

Kroniku kojetínské farnosti ve formátu .doc naleznete v přiloženém souboru,
informace o farním kostele Nanebevzetí Panny Marie kostele jsou k dispozici zde
K dispozici je také kronika chrámového sboru, který vznikl v roce 2013.

 

Farnosti/organizace: