Jak jsme prožívali advent ve Vlkoši

O první adventní neděli v podvečer byl v kostele adventní koncert a po něm jsme se s rodinami sešli v klubovně na faře, kde jsme si vyprávěli o adventu a možnosti, jak jej ve farnosti i v rodinách prožít. Představili jsme si krásný program, který připravilo naše katechetické centrum v Olomouci. Na nástěnce v předsíni kostela jsme měli obrázek Panny Marie a po stranách dvě okna, kam jsme během adventu dolepovali dětem hvězdičky za účast na mši svaté. Další obrázek jsme měli ve škole a hvězdičky si děti kreslily za modlitbu. Poslední variantou byl obrázek do rodiny - a to už záleželo na každé rodině, jak tuto možnost využili (někteří si směli hvězdičky dokreslit za splěný úkol, za pomoc či za pěkné chování).

Během našeho adventního setkání si děti na faře vyrobily podkovičky z těsta (byly do soutěže ke svatému Martinovi a moc nás potěšilo, že Kristýnka Tomšů se svojí podkovičkou vyhrála v Kroměříži 3. místo). Když se setmělo, vydaly se děti podél cestičky, kterou lemovalo 24 adventních lampiček, po farní zahradě až ke stromu, kde na ně čekalo překvapení. Do každé rodiny si utrhly obálku s dopisem od otce Kryštofa o adventu a s dárkem - adventním kalendářem na ledničku s myšlenkou na každý adventní den. Po této výpravě jsme se vrátili za rodiči a otcem Petrem do klubovny, společně jsme se pomodlili a dostali požehnání.

Během adventu děti přicházely na mši svatou s lampičkami, chodily průvodem během zpěvu „Ejhle, Hospodin přijde“ a jejich světélko bylo blízko oltáře. I děti byly pozvány do předních lavic, aby pěkně viděly a byly blízko Pánu Ježíši. Na Štědrý den děti naposled v adventu přišly do kostela s lampičkami. Setkání bylo před polednem a sešli jsme se u jesliček. Prohlédli jsme si betlém, o němž jsme si vyprávěli v náboženství. Chyběla tam však figurka malého Ježíška, ale děti věděly, že se narodil až v noci. Své těšení a přípravy na narození Božího Syna jsme si připomněli příběhem malého indiána, který se tak jako my těšil na Vánoce, prožil dobrodružný den a večer objevil drahocenný poklad. I my jsme objevovali během adventu Boží tajemství, učili se modlitbě a lásce k Pánu Bohu i druhým lidem. Věřím, že poklad víry - naše malé světélko - si budeme v novém roce opatrovat a chránit. Děti si do svých rodin v lampičkách odnesly betlémské světlo na štědrovečerní stůl, aby jim připomínalo Světlo světa, které ve svém životě budou postupně objevovat. Jako malou odměnu za adventní snažení si každý na závěr setkání mohl vybrat křesťanský časopis z vánočního balíčku.                         Markéta Matlochová 

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: