Představujeme křesťanská společenství

Česká křesťanská akademie (ČKA) je nezávislé sdružení občanů, které je otevřeno nejenom křesťanům všech církví, ale i lidem hledajícím a těm, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti. Toto sdružení bylo založeno po listopadu 1989 a pod dnešním názvem Česká křesťanská akademie existuje od roku od roku 1993. Sdružení navázalo na práci podzemních teologických a filosofických kroužků z doby před listopadem 1989. Prezidentem ČKA je Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík. Kolektivními členy akademie jsou Asociace kolegií katolických lékařů, Svatojosefská společnost pro Poličku a okolí, Společnost pro církevní právo, Křesťanské občanské sdružení ve Vsetíně a Vysokoškolské katolické hnutí Praha. V rámci ČKA také pracuje např. Unie katolických žen.

Místní skupinu České křesťanské akademie v Přerově založil ing. František Kopečný v roce 2003. Za dobu existence místní skupiny proběhla v Přerově řada přednášek na témata z různých oblastí. Například z oblasti misií, poutních cest, pronásledování křesťanů ve světě, etické výchovy, etiky v médiích, církevního práva, postavení církve a státu, evoluce, ekologie, ekonomiky, sebepoznání, zvonařství, církevní... Přednášející jsou odborníci ve své oblasti působení, často veřejně známí. Většinou jedou do Přerova několik desítek i set kilometrů. Přednášky bývají přibližně čtyři za rok, většinou na pastoračním centru SONUS. Všichni jste srdečně zváni na přednášky, jejichž téma Vám bude blízké.

                                                                                                                      Pavel Bernard

Druhy obsahu: