Pouť na Svatý Kopeček

V úterý 31. května 2011 jsme se vypravili po 14 letech opět na Svatý Kopeček. Byla to šestnáctá pouť přerovských seniorů. Tento den, na svátek Navštívení Panny Marie, byl poutním dnem stejnojmenné svatokopecké baziliky.

Patnáct se nás sešlo již ve vlaku a autobusu. Ale někteří přijeli autem nebo o autobus později, takže v 9 hodin nás na mši svatou přišlo 27. Slavení mše svaté však bylo prosté, bez varhan a ministrantů. Otec Klement přišel k oltáři s hůlkou, ale mši svatou sloužil radostně, jasným, silným hlasem.

Po mši svaté nám přišel povědět o vzniku a dějinách baziliky.

V roce 1633 dal olomoucký měšťan a obchodník J. Andrýsek vybudovat na vrcholu svahu směrem k Olomouci kapli, zasvěcenou Panně Marii s milostným obrazem Panny Marie Svatokopecké. Za třicetileté války kaple zanikla, ale v letech 1669-70, podle návrhu italského architekta G. P. Tercally, ji nahradili premonstráti z Klášterního Hradiska, na jejichž pozemku původní kaple stála, barokním kostele Navštívení Panny Marie.

Svatyně má 8 kaplí. První, vpravo od vchodu je svaté Pavlíny, patronky Olomouce. Otec Klement nám pověděl o výzdobě, freskových malbách, rozměrech i o rozsáhlé opravě v posledních letech, která mohla být dokončena zejména díky pomoci norských fondů.

Svatý Kopeček spravují od roku 1990 opět premonstráti. (V roce 1950 byli odtud násilně odsunuti.) Milostný obraz Panny Marie ve středu hlavního oltáře korunoval 21. května 1995 při své návštěvě blahoslavený papež Jan Pavel II. Anděl na pravé straně má na ruce zavěšený bílý růženec, který rovněž věnovat bl. Jan Pavel II.

Otec Klement nás přes kněžiště a zákristii přivedl na rozsáhlé nádvoří se sousoším sv. Norberta a ambit, v jehož středu je oválná kaple Jména Panny Marie, kde je jednou ročně – 12. září sloužena mše svatá.

V 11:30 hodin jsme se ještě společně sešli v bazilice při modlitbě Loretánských litanií. Prosili jsme i za naše nemocné sestry a bratry, přerovskou farnost, děti, mládež, za kněze a našeho tehdy ještě jáhna Libora, který se v té době připravoval na kněžské svěcení. Po polední modlitbě při hlasu zvonů se nás většina s poutní bazilikou rozloučila a někteří se vydali pěšky po nově upravené cestě dolů od chrámu na autobusovou zastávku do Samotíšek.

Příští rok se vydáme na pouť do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Velehrad.   

  František Menc

Druhy obsahu: