Dopletná 2011

Již počtvrté se sešlo v Přerově v sobotu 7. května v 9:30 hodin přes 80 žen z celé Moravy, které pletou obvazy pro malomocné. Setkání zahájil p. Ing. Výleta přivítáním všech hostů. Pro informaci všem pletařkám i přispívajícím na přízi uvedl: „V roce 2010 bylo posláno na 18 adres v leprosáriích v Africe, Indii a Nepálu celkem 69 balíků s hotovými obvazy. Do balíku se vejde 320 kusů obvazů, celkem za rok 22 080 ks. Spotřebováno bylo 812 kilo bavlněné příze. Za přízi bylo zaplaceno 66 739 Kč. Poštovné činilo 100 805 Kč. Na poštovné přispěla Arcidiecézní charita Olomouc, Diecézní charity Brno, Hradec Králové a Ostrava. Na nákup příze přispěli Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a město Kyjov.

Ke zpestření setkání pletařek přispěla přerovská schola Boží bang několika písněmi a jejich vystoupení se velmi líbilo. Hostem našeho setkání byl Msgr. Vojtěch Šíma, rektor Arcibiskupského semináře v Olomouci. Poděkoval pletařkám za jejich práci, kterou nezištně pomáhají mírnit bolesti nemocných leprou ve vzdálených zemích.

Následoval společný oběd, po něm diskuse a výměna zkušeností, předávání upletených obvazů a nákup přízí a beseda u kávy a přinesených dobrot. Na závěr jsme se rozloučili a rozjeli do svých domovů. Již se těšíme na příští rok 2012 na 5. jubilejní setkání.                             

Žofie Kornelová

Druhy obsahu: