Pěší pouť na Svatý Hostýn

 

8. května slaví církev svátek Panny Marie – Prostřednice všech milostí. Každoročně tento den probíhá pěší pouť na Svatý Hostýn. Protože letos vyšel svátek na neděli, vyrazili poutníci už v sobotu. Naše skupina vyšla brzy ráno z Vlkoše, v Říkovicích se přidali Přerováci a ve Staré Vsi místní a farníci z Přestavlk završili celkový počet na 24 účastníků. Sešly se skutečně všechny věkové kategorie. Představte si, že rozdíl mezi nejstarším a nejmladším poutníkem byl 70 let!!! Když jsme došli k věži nad Starou Vsí, poprvé jsme v dálce uviděli náš cíl – Svatý Hostýn. Naším opravdovým cílem ale bylo vyprosit si u naší nebeské Maminky milost pro nás a naše blízké, odevzdat jí naše starosti i radosti a plně se odevzdat do její péče. V karlovickém lese při snídani jsme se telefonicky spojili s P. Slávkem Sulowskim, který nás pozdravil a na dálku nám požehnal. Cestou jsme měli dost času popovídat si nejen o běžných problémech našeho života, ale i o naší víře a o radosti, kterou nám vnáší do srdce. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na modlitbu, v lese u mariánského obrázku desátek růžence, v kapli v Pacetlukách (kde na nás jako každý rok čekala místní kostelnice) litanie a také mariánské písně. Cesta nám pěkně ubíhala a po Prusinovicích a Hlinsku jsme již odbočili na Slavkov a před námi se tyčila každoročním poutníkům dobře známá louka na Svatý Hostýn. To je opravdová zkouška odolnosti na závěr, ale přece to nikdo kousek před cílem nevzdá! A tak jsme všichni úspěšně dorazili až nahoru, kde už na nás čekala skupina z Oseka, Hranic a zbytek účastníků, kteří přijeli auty. Ve 14 hodin se dostavil i P. Bedřich Horák, který pro nás sloužil mši svatou. V přímluvách jsme vzpomněli na kněze, jmenovitě P. Slávka, zakladatele naší pouti a P. Pavla Hofírka, který ten den oslavil narozeniny. Požehnáním na závěr naše pouť skončila. Co dodat? Počasí bylo jako každý rok krásné a každý poutník si odnesl domů nevšední zážitek. Chtěl bych touto cestou taky poděkovat všem za účast, za krásnou pohodu během cesty a P. Bedřichovi za ochotu, s kterou se nás ujal. Škoda jen, že tato pouť nemá v Přerově větší tradici, ale snad se i to zlepší a příští rok nás bude ještě víc.                                                 

Ondřej Tšpon

Druhy obsahu: