Úvodník - říjen 2015

Vstupujeme do měsíce října, který tradičně patří modlitbě svatého růžence. Každý rok se snažím v tomto měsíci číst apoštolský list svatého otce Jana Pavla II., který vydal v roce 2002 k vyhlášení Roku svatého růžence. Onen apoštolský list je vynikajícím papežským dokumentem o této modlitbě. Je zdůrazněn a velmi podrobně vylíčen duchovní rozměr modlitby svatého růžence. Modlitba růžence má být denní součástí našeho života, protože dlouhodobá zkušenost prozrazuje její velmi dobrý duchovní vliv. Slovy apoštolského listu s Pannou Marií hledíme na tvář Pána Ježíše a adorujeme ho, jako počatého, narozeného, obětovaného, nalezeného, pokřtěného, toho, který hlásá evangelium, proměněného, zmučeného, trpícího, zemřelého, oslaveného. Proto se někdy říká růženci evangelium podle Panny Marie.

Bohužel tato krásná modlitba je v ohrožení, má své úskalí a dokonce i nepřátele. Nejenže vymizela z rodin jako společná rodinná modlitba (je víc soukromou modlitbou), ale dokonce mizí i z kostelů, kde byla vhodnou modlitbou přípravy přede mší svatou. Přibývá kostelů, kde už se tuto modlitbu přede mší svatou nemá kdo modlit. Lidé k ní nemají vztah, anebo nemají čas.

 

Možná by stačilo si přečíst výše zmíněný apoštolský list o modlitbě svatého růžence, možná bychom my, kněží, měli o této modlitbě více kázat, možná by se nemělo tolik při různých setkáních mluvit, ale víc modlit růženec…aby modlitba svatého růžence byla víc pochopena jako důležitý prostředek uskutečňování evangelia v našem životě. Věřím, že v modlitbě růžence je ukryto veliké duchovní bohatství milostí a nejedna možnost vyslyšení našich proseb, či dokonce uskutečnění zázraku! Přidejte se k těm, kteří se růženec už denně modlí, rozšiřte řady těch, kteří se jej modlí přede mší svatou, anebo buďte alespoň součástí společenství Živého růžence, kde se zavazujete modlit se jeden desátek denně. Vydáváme tak velké svědectví víry nejen k Panně Marii, ale i jejímu Synu. K tomu Vám ze srdce žehná

            P. Pavel Ryšavý

 

 

 

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: