Toulky přerovským děkanátem

Farnost Stará Ves u Přerova

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Novogotická stavba na návrší nad vesnicí nahradila původní starší kostelík a stala se do daleka viditelnou dominantou kraje. Nenápadné, šedé, kamenné zdivo uvnitř skrývá nádherný interiér. Nejeden návštěvník zůstal ohromen tím, jaký krásný chrám si vybudovali v nepříliš veliké obci.

Arcibiskupský inženýr, architekt Gustav Mereta, vypracoval plány stavby, jejíž provedení převzala firma stavitele Viléma Žáka z Přerova. Stavba byla zahájena 8. prosince 1879 a 24. června 1880 byl slavnostně položen základní kámen. V roce 1881 byla hrubá stavba hotova, postaven krov a položena břidlicová střecha na kostele i věži. 15. října 1882 byl kostel vysvěcen arcibiskupem Bedřichem kardinálem Fürstenbergem. Do dnešní doby se kostel zachoval v původním novogotickém stavu - jak co do zevnějšku, tak do vnitřního zařízení a výmaleb. Právě proto byl prohlášen státní kulturní památkou. Vzhledem k úpravám ostatních Meretových děl zůstal Starovesský kostel unikátem. A to jak po stránce vzhledové, tak po stránce technické. Právě vnitřek kostela působí monumentálním dojmem, barevná okna do jisté míry nahrazují běžné oltářní obrazy a jsou vynikající ukázkou sklenářské práce. Rovněž půvabnou ukázkou historizující malby je „kobercový“ vzor imitující čalouněné závěsy na stěnách. Zcela výjimečným objektem je obrovský novogotický, kovaný a zlacený lustr. Bohužel původní krytina kostela musela být v letech 1968 – 1969 nahrazena plechem, který zrezivěl a v současné době je díky tomu značně poškozen krov kostela i věže. Značná část krovu je nadměrně poškozena. Nyní se tedy snažíme dělat vše pro to, aby tento Boží příbytek byl opraven – dostalo se mu všeho, čeho si zaslouží. Zároveň si ale místní farníci uvědomují, že jestliže neobnovíme v našich rodinách víru v Boha, Dárce života, není pro koho kostel opravovat! A tak prosíme i Vás – všechny čtenáře těchto řádků – o krátkou modlitbu na tento úmysl.                       P. Marek Glac 

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: