NOC KOSTELŮ 27.05.11

Je to noc plná lehkosti a nenucenosti, citlivosti a hloubky.
Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, a zprostředkovat pozitivní zkušenost s církví.

Noc kostelů 2011 je:

- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,

- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,

- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,

- znamením živé spolupráce křesťan-ských církví (ekumenismus), která zaceluje rány z minulých staletí.

  Přerov, kostel sv. Vavřince

20:00 - 20:50  Zpíváme Bohu- vystupuje přerovská schola Boží Bang a biblické texty připravilo přerovské společenství cetiletých

21:00 - 21:50  Prohlídka s výkladem- po přednášce paní Zdeňky Mollinové bude prostor na dotazy.

22:00 - 22:20  Hudební vystoupení sboru Vokál- duchovní hudba v podání přerovského pěveckého sboru.

23:00 - 23:30  Smysl křesťanství dnes - po přednášce děkana P. Pavla Hofírka bude možnost dotazů.

Kostel sv. Vavřince bude otevřen od 20:00 do 24:00 hodin.

Sociální zařízení bude přístupné na faře v bočním křídle, kde bude také možnost posezení u kávy a čaje.

 

Přerov, kaple sv. Jiří

20:00 - 20:30  Prohlídka s výkladem- po přednášce paní Zdeňky Mollinové bude prostor na dotazy.

Kaple sv. Jiří bude otevřena od 20:00 do 22:00 hodin

 

Přerov, kostel sv. Michala

20:00 - 20:30  Varhany a žestě - koncert duchovní hudby.

21:00 - 21:30  Beseda s knězem- po úvodním slově děkana P. Pavla Hofírka bude prostor na dotazy a diskuzi.

22:00 - 22:30  Prohlídka s výkladem - po přednášce paní Zdeňky Mollinové bude prostor na dotazy.

23:00 - 23:30  Varhany a žestě - koncert duchovní hudby.

Kostel sv. Michala bude otevřen od 20:00 do 24:00 hod. Sociální zařízení je v boční chodbě kostela.

 

Přerov, kostel Českobratrské církve evangelické

18:00 18:15     Připomínám si noc co noc... (Žl 77,7)

18:00 22:00     Výstava ručních prací

18:00 19:00     Workshop ADD Gospel

18:15 19:00     1. Prohlídka kostela s průvodci

18:15 19:15     Výroba ozdob pro děti

18:45 19:00     Mim v kostele - Stvoření světa

19:45 20:00     Mim v kostele - Stvoření světa (podruhé)

20:00 21:00     Koncert ADD Gospel

21:15 21:45     2. Prohlídka kostela s průvodci

22:00 22:30     Poslech varhanní hudby

22:30 23:00     Vystoupení smíšeného přerovského pěveckého sboru Vokál

23:00 23:45     3. Prohlídka kostela s průvodci

23:15 00:00     Historie a současnost přerovského evangelického sboru...

23:45 00:00     Noc pokročila, den se přiblížil (Římanům 13,12)

 

Přerov, pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje

Kostel bude otevřen od 20:00 do 23:00 hodin.

 23:00 23:30   Vystoupení smíšeného přerovského pěveckého sboru Vokál

 

 

 

Druhy obsahu: