Arcidiecézní setkání mládeže

U příležitosti světového dne mládeže, který je ustanoven Janem Pavlem II. již od roku 1985 na Květnou neděli, se mladí olomoucké arcidiecéze setkají se svými biskupy, aby se tak připojili ke světové církvi. Mottem XXVI. světového dne mládeže, ke kterému nám Benedikt XVI. napsal poselství, je „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 2,7).

 

Setkání proběhne v sobotu 16. 4. 2011. Začínáme v 8:45 v olomoucké katedrále sv. Václava. Po krátkém programu proběhne katecheze o. arcibiskupa Jana Graubnera. Poté se vydáme na pouť do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Na cestu máme objednané krásné počasí, takže je na co se těšit! Nahoře poobědváme a od 13:30 na nás bude čekat zajímavá nabídka různých workshopů a přednášek. Programu vyvrcholí závěrečnou mší svatou s olomouckými biskupy. Konec celého setkání bude v 16:45.                          

 Zve vás P. Jacek 

Druhy obsahu: