Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

blíží se nám období postní doby a s ní Vaše možnost zapojení se do akce „Postní almužna“. Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým. Nenahrazuje dar, který dáváme pravidelně při bohoslužbách na potřeby církve. Chcete-li se zapojit, můžete si tedy dobrovolně vzít (na Popeleční středu nebo v 1. neděli postní) v kostele skládací schránku, která slouží k připomenutí tohoto našeho úsilí během postní doby. Svou „almužnu“ pak do ní budete vkládat po zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik budete ve svém postním snažení úspěšní - je možné se zříct nebo alespoň třeba omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, internet, nebo jinou spotřebu, která není pro život nezbytně nutná… a ušetříte tak peníze (u dětí je možné a vhodné, aby kromě toho, co si odřeknou ze svých peněz, mohly do schránky přidat ještě třeba lístek s prosbou za konkrétní nemocné, chudé atp.). Na Květnou neděli můžete schránky přinést do kostela na mši svatou.

V postní době roku 2010 se v přerovském děkanátu vybralo celkem 56 069 Kč. Tato částka se vrátila zpět do Oblastní charity Přerov, jejímž prostřednictvím byla přerozdělena mezi potřebné, a to ve spolupráci s děkanem a kněžími děkanátu.

Z částky byla poskytnuta pomoc 1x rodině s dětmi z farnosti Troubky, 1x rodině s dětmi z Přerova a Církevnímu dětskému domovu Emanuel ve Staré Vsi, část postní almužny byla použita na zakoupení termoboxů a antidekubitní matrace (proti proleženinám) pro klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a část na podporu Občanské poradny.

Chceme touto cestou poděkovat vám všem, kteří jste se do této postní aktivity zapojili. Věříme, že Postní almužna i v tomto roce přinese mnoho dobrého jak pro ty, kteří se jí budou účastnit, tak pro ty, kterým pomůže ať již přímo nebo prostřednictvím charitního díla.                                                                         

 Za Oblastní charitu Přerov 

 Eva Tkadlecová

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: