Lednové ekumenické modlitby za jednotu křesťanů

„Něco se děje.“ Milí přátelé v Kristu, touto větou komentoval jeden bratr celkovou atmosféru lednových Ekumenických modliteb za jednotu křesťanů, které se uskutečnily v našem městě ve dnech 10. - 12. 1. 2011 (v prostorách AS, ČCE a CČSH).

Dávám mu za pravdu: Něco se skutečně děje. Děje se, uskutečňuje se niterná prosba vycházející přímo z Ježíšova srdce: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi dal mně, aby byli jedno jako my.“ (Jan 17,11).

Když jsme se sešli v nebývalém počtu (vždy okolo padesáti účastníků) - byli jsme „jedno“. Když jsme společně odříkávali Modlitbu Páně - byli jsme „jedno“ (a já sám nepamatuji, že bych se kdy tak procítěně modlil tuto modlitbu modliteb).

Když jsme se po každém shromáždění posadili vedle sebe, pojídali dobroty (vždy nachystané místním společenstvím) a povídali si o sobě, o tom, co zrovna prožíváme, s čím zápasíme a co se nám daří – byli jsme „jedno“. A také když jsme společně obdarovali částkou 3.500 Kč denní stacionář pro mentálně postižené děti a mládež v Přerově  – byli jsme „jedno“.  

Jedno Kristovo tělo, které před mnoha staletími utrpělo těžké šrámy a bylo rozděleno. Jedno Kristovo tělo, které nakonec dohromady může dát jen Kristus sám. A tomuto jeho dílu jsme chtěli a nadále chceme být nápomocni.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Petr Kulík, farář ČCE

Druhy obsahu: