Ohlášky a pořad bohoslužeb v Kojetíně a okolí

Aktuální pořad bohoslužeb ve farnostech Kojetín, Křenovice a Měrovice je k dispozici v přiloženém souboru.

 

Ohlášky na neděli 15. července 2018

Dnes je 15. neděle v mezidobí, příští neděle je 16. v mezidobí.

- Obdrželi jsme písemné přání otce arcibiskupa, abychom podpořili petici na podporu manželství. Bude probíhat během prázdnin a chce, aby ústavní činitelé přijali zákon, kterým bude stanoveno, že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou. Manželství je trvalý svazek muže a ženy. Funkční rodina stojící na manželství muže a ženy vždy představovala nejlepší formu pro výchovu dětí, je to záruka budoucích generací. Proto také tato rodina má v našem právním řádu výsadní postavení. Žádáme, aby také ochrana manželství, které je základem rodiny, byla zakotvena na nejvyšší možné úrovni – tedy v ústavním pořádku. Petiční arch k podpisu najdete vzadu v kostele. Prosím, vypište a podepište se propisovací tužkou, jinak je vaše podpora zbytečná!.

 

Společné

- V tomto týdnu nebudu přítomen, budu na dovolené. Proto nebudou mše svaté včetně té sobotní večerní. V případě zařizování pohřbu se obraťte do Chropyně, Troubek nebo Němčic.

- Příští neděli bude sbírka věnována na opravu kostela. Pán Bůh zaplať!

- Příští neděli se budou po mši svaté žehnat dopravní prostředky.

- V sobotu se koná pouť do Staré Vody – Libavé ke sv. Anně, kde letos slaví výročí 330 let kostela. Odjezd z Kojetína v 7.30, cena za dopravu 190 Kč. V 10.00 bude mši svatou celebrovat P. František Hanáček, následuje procesí ke studánce.

- V sakristii je možné koupit si stolní svatohostýnské kalendáře na rok 2019, stojí 50 Kč.

- Prosba: Chtěl bych požádat, zda by někdo našel čas a vymaloval jednu třídu v mateřské škole. Malíři v tuto dobu jsou plně vytíženi, proto je velmi těžké zajistit firmu, která by práci udělala. Jsem ochotný čas kompenzovat nějakou finanční odměnou.

 

Kojetín

 

 

Křenovice

 

 

Měrovice nad Hanou

 

 

Polkovice

 

 

Farnosti/organizace: