Ohlášky a pořad bohoslužeb v Kojetíně a okolí

Aktuální pořad bohoslužeb ve farnostech Kojetín, Křenovice a Měrovice je k dispozici v přiloženém souboru.

 

Ohlášky na neděli 16. června 2019

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, v pátek památka sv. Aloise Gonzagy. Příští neděle je 12. v mezidobí.

- Božítělový průvod bude ve farnostech – ve čtvrtek v Měrovicích v 17.00 (3 oltáře), v sobotu v Kojetíně v 18.00 (2 oltáře) a v neděli v Křenovicích v 10.30 (4 oltáře).

- Přijměte pozvání do Přerova, kde se ve čtvrtek v 18.00 koná mše svatá se světícím biskupem Antonínem Baslerem a potom následuje božítělový průvod městem.

- Kněžské svěcení bude v Olomouci v katedrále v sobotu 29. června v 9.30, budou svěcení dva kandidáti… Nezapomínejme na modlitbu za novokněze…

- Dnes se dožívá významného životního jubilea pí Zdeňka Mollinová z Přerova, profesorka a historička. Jen pro zajímavost – připravila historické dokumenty jako podklad pro vyplacení odškodného za zvony odebrané ve 2. světové válce, připravila mnoho zajímavých přednášek o historii jednotlivých farností. Vyprošujeme zdraví a Boží požehnání.

 

Společné

- V úterý v 16.00 mše svatá ve Stříbrnicích.

 

Kojetín

- Sbírka z minulé neděle, věnovaná na církevní školy v diecézi, byla 6.446 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V pondělí ve 13.00 se zde rozloučíme se zemřelým p. Antonínem Kotkem. R.I.P. Proto v pondělí ráno nebude mše svatá.

- Ve čtvrtek odpoledne od 15 do 16 hod. adorace.

- V sobotu v 9.00 brigáda – příprava oltářů k Božímu tělu.

- V sobotu mše svatá v 18.00 ze slavnosti Těla a krve Páně, následuje božítělový průvod s Nejsvětější svátostí oltářní kolem kostela.

 

Křenovice

- Sbírka z minulé neděle, věnovaná na církevní školy v diecézi, byla 2.020 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Příští neděli mše svatá v 10.30 ze slavnosti Těla a krve Páně, následuje božítělový průvod s Nejsvětější svátostí oltářní.

 

Měrovice nad Hanou

- Sbírka z minulé neděle, věnovaná na církevní školy v diecézi, byla 1.218 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Ve čtvrtek bude mše svatá mimořádně v 17.00 a po mši svaté božítělový průvod s Nejsvětější svátostí oltářní.

 

 

Farnosti/organizace: