Ohlášky a pořad bohoslužeb v Kojetíně a okolí

Aktuální pořad bohoslužeb ve farnostech Kojetín, Křenovice a Měrovice je k dispozici v přiloženém souboru.

 

Ohlášky na neděli 21. dubna 2019

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Příští neděle 2. velikonoční – neděle Božího milosrdenství.

- Nabízíme možnost zapsat dítě do Mateřské školy sv. Josefa pro školní rok 2019/2020. Zápis se uskuteční 2. 5. od 10.00 do 16.00. Zapisujeme děti narozené v roce 2016 a 2017, s doporučením zahájení pravidelné docházky dosažením 3 let věku dítěte, dále děti 4–5leté, popř. děti s odloženou školní docházkou. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání budou přijímány přednostně. Při přijímacím řízení jsou dále upřednostněny děti, jejichž sourozenci jsou již v Mateřské škole sv. Josefa zapsáni. Rodiče mají možnost využít tzv. „adaptační režim“. Na základě slovní domluvy s ředitelkou mohou s přijatými dětmi v určené hodiny pobývat v MŠ, a to i v době před zahájením pravidelné docházky. Děti jsou v mateřské škole vychovávány v evangelijním duchu, probíhají katecheze v rámci liturgického roku.

- Při hledání budoucích povolání upozorňuji na nově vzniklou odbornou školu sv. Jana Boska v Kroměříži s učňovskými obory (s možností později získat maturitu) lesní mechanizátor, opravář lesních strojů, zemědělec farmář, zahradník – pro pěstování lesa, pro okrasné zahradnictví a pro vinohradnictví a vinařství.

 

Společné

- Dnešní sbírka je věnována na Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc.

- Děkuji všem, kteří jste si udělali čas a pomohli připravit velikonoční bohoslužby: úklidem, květinovou výzdobou, zpěvem…

 

Kojetín

- Dnes v 11.00 mše svatá v Polkovicích.

- V pondělí mše svatá v 9.00.

- V pondělí v 10.30 mše svatá v Kovalovicích.

- Ve čtvrtek v 9.00 mše svatá v Domě sv. Josefa, odpoledne od 15 do 16 hod. adorace.

- V pátek mše svatá mimořádně ráno v 7.00.

- V pátek v 19.00 setkání rodičů, jejichž děti mají letos přistoupit k prvnímu svatému přijímání.

- Pán Bůh zaplať – vaše „postní almužna“, tedy peníze sesbírané z postního odříkání, vynesla 8.468 Kč.

- V sobotu 27. dubna ve 12.30 zde chtějí uzavřít manželství Petr Jašek, bytem Praha, a Magdaléna Frýbortová, bytem Kojetín.

 

Křenovice

- V pondělí mše svatá v 10.30.

- Ve středu mše svatá po změně času až v 18.00!

- Pán Bůh zaplať – vaše „postní almužna“, tedy peníze sesbírané z postního odříkání, vynesla 2.032 Kč.

 

Měrovice nad Hanou

- V pondělí mše svatá v 9.00.

- Ve čtvrtek mše svatá po změně času až v 18.00!

- Ve čtvrtek po mši svaté, tj. asi v 18.45, setkání rodičů, jejichž děti mají letos přistoupit k prvnímu svatému přijímání.

- Pán Bůh zaplať – vaše „postní almužna“, tedy peníze sesbírané z postního odříkání, vynesla 2.656 Kč.

 

Polkovice

- Mše svatá bude v sobotu 18. 5. v 16.45.

 

Kovalovice

- Mše svatá zde bude až 4. 6. v 18.00, v květnovém termínu budu na dovolené.

 

Farnosti/organizace: