Ohlášky a pořad bohoslužeb v Kojetíně a okolí

Aktuální pořad bohoslužeb ve farnostech Kojetín, Křenovice a Měrovice je k dispozici v přiloženém souboru.

 

Ohlášky na neděli 13. ledna 2019

Dnes je svátek Křtu Páně. Ve čtvrtek je památka sv. Antonína, opata, v pátek památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Příští neděle je 2. v mezidobí.

 

Společné

- Dnes je sbírka na opravu kostela – na úhradu spotřebované elektřiny a revize.

- Děkuji všem, kteří jste pomohli při úklidu vánoční výzdoby.

- V úterý v 16.00 mše svatá ve Stříbrnicích.

- V sobotu 26. ledna se koná pouť dětí na Svatý Hostýn, na kterou zve s. Oldřiška (učí náboženství v Kojetíně na faře), odjezd z kojetínského z vlakového nádraží v 9.07, návrat v 17.00.

 

Kojetín

- Ve čtvrtek po mši svaté úklid kostela.

- V pátek po mši svaté v 19.00 proběhne na faře setkání s rodiči dětí, které mají letos přistoupit k 1. svatému přijímání.

- V sobotu od  9.00 se bude uklízet vánoční výzdoba v kostele. Prosím o větší počet pomocníků, ať se úklid rychle zvládne – děkuji.

- V sobotu v 16.45 mše svatá v Polkovicích.

 

Křenovice

- Ve středu už začnou bývat mše svaté na faře.

 

Měrovice nad Hanou

- Ve čtvrtek po mši svaté v 18.00 proběhne v kostele setkání s rodiči dětí, které mají letos přistoupit k 1. svatému přijímání.

 

Farnosti/organizace: