Ohlášky a pořad bohoslužeb v Kojetíně a okolí

Aktuální pořad bohoslužeb ve farnostech Kojetín, Křenovice a Měrovice je k dispozici v přiloženém souboru.

 

Ohlášky na neděli 20. října 2019

Dnes je 29. neděle v mezidobí – Den modliteb za misie. V úterý je památka sv. papeže Jana Pavla II. Příští neděli je slavnost Výročí posvěcení kostela (Kojetín 278. výročí, Měrovice 208. výročí, Křenovice 117. výročí, Polkovice 110. výročí).

- V úterý je to 17 let, co byl zavražděn dubský farář P. Cyril Vrbík.

- Putování relikvie sv. Vincence po České republice. Nejblíže nám budou ostatky tohoto světce 1. listopadu v Kroměříži u sester vincentek (10–15 hod.).

- Jako každý rok v měsíci říjnu a listopadu konám vizitace farností děkanátu Přerov, vezměte tuto skutečnost na vědomí a potřebujete-li něco vyřídit využijte úřední hodiny nebo sjednejte schůzku po telefonické domluvě.

- Říjnový měsíc je zasvěcen modlitbě sv. růžence. Nezapomínejme na tuto krásnou modlitbu.

- Ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

- Příští víkend ze soboty na neděli se posouvá letní čas na zimní – tj. budeme spát o hodinu déle!

Dne 16. října uplynulo sto let od narození kněze P. Bohuslava Buriana, který se stal jednou z obětí komunistického teroru. V roce 1943 byl zatčen gestapem a za protinacistickou činnost vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Už zde v zajetí proslul svojí odvahou, která ho neopustila ani v dalších dnech jeho života. Po válce byl vysvěcen v roce 1947 na kněze. O svátku Božího těla v roce 1949 na Zelném trhu v Brně neváhal přečíst pastýřský list československých biskupů „Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky“ namísto váhajícího biskupa Karla Skoupého. Byl zatčen a strávil 6 měsíců ve vyšetřovací vazbě. Po svém propuštění uprchl do Rakouska a pomáhal převádět přes hranici do Rakouska lidi pronásledované komunisty. Byl však dopaden, zatčen a převezen do vyšetřovací vazby v Praze-Ruzyni, v níž byl za pomoci mučení a drog přinucen k přiznání se ke špionáži a velezradě, kterých se ve skutečnosti nikdy nedopustil. Dne 23. října 1952 byl odsouzen ke 20 letům těžkého žaláře. Prošel několika komunistickými věznicemi a uranovými doly u Jáchymova. Dne 27. ledna 1960 uprchl z věznice v Leopoldově, dopaden byl až po několika dnech. Poté byl tak krutě ztýrán, že při tom utrpěl řadu vnitřních zranění, která ho trápila až do smrti na Mírově, kam byl převezen. Zemřel v 51 letech 29. dubna 1960 ve věznici na Mírově na následky týrání a krutého mučení. V těchto dnech vyšla o tomto knězi kniha s názvem „Říkali mu pistolník“.

 

Společné

- Dnešní sbírka je věnována na misie. Pán Bůh zaplať!

- Blíží se čas modliteb za naše zemřelé. Abyste pro ně získali plnomocné odpustky, pamatujte, že je třeba přistoupit ke svátosti smíření a v určeném čase od 1. do 8. listopadu i ke svatému přijímání!

 

Kojetín

- Dnes v Popůvkách v kapli sv. Prokopa v 17.00 modlitba sv. růžence.

- V úterý v 18.00 mše svatá v Uhřičicích.

- Ve středu ve 13.00 se zde rozloučíme se + Anežkou Vavrouchovou. R.I.P.

- Ve čtvrtek po mši svaté úklid kostela.

 

Křenovice

 

 

Měrovice nad Hanou

- V úterý 5. listopadu je adorační den farnosti, nejsvětější svátost oltářní bude vystavena od 11 hod.

 

Polkovice

- Mše svatá bude 16. listopadu v 16.45.

 

Farnosti/organizace: