Ohlášky a pořad bohoslužeb v Kojetíně a okolí

Aktuální pořad bohoslužeb ve farnostech Kojetín, Křenovice a Měrovice je k dispozici v přiloženém souboru.

 

Ohlášky na neděli 8. prosince 2019

Dnes je 2. neděle adventní. V pondělí slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, v pátek památka sv. Lucie, v sobotu památka sv. Jana od Kříže. Příští neděle je 3. adventní.

 

Společné

- Poděkování všem, kteří pomohli připravit pro děti svatomikulášskou besídku.

- V pondělí adventní setkávání maminek s dětmi na faře v Kojetíně (8.30–10.00).

- Ve středu nebude výuka náboženství.

- Jsem rád, že se našlo několik věřících a přispěli do Svatomikulášské sbírky. Kéž vás sv. Mikuláš nepřestává inspirovat v každodenním životě.

 

Kojetín

- V pondělí nebude mše svatá.

- V úterý v 17.00 mše svatá v Uhřičicích.

- Ve čtvrtek odpoledne adorace od 15 do 16 hod.

 

Křenovice

- Ve středu nebude mše svatá.

 

Měrovice nad Hanou

 

 

Polkovice

 

 

Farnosti/organizace: