Úvodník - říjen 2012

 

Měsíc říjen je měsícem růžence.

Růženec je modlitba církve. S Marií v něm rozjímáme o tzv. tajemstvích - důležitých událostech ze života našeho Pána, Ježíše Krista. Pro mnohé náročná a nepochopitelná, pro jiné krásná a uklidňující. Objevte skryté krásy růžence a zastavte se s ním na chvíli v měsíci říjnu, měsíci Panny Marie.

Chci Vás vyzvat k denní modlitbě svatého růžence. V těchto dnech cítíme, že mnoho lidi přepadla úzkost z nejasné budoucnosti, modleme se, aby neztráceli víru a důvěru v Pána Boha. Na mnoha místech, kde se Panna Maria zjevila, prosila především o modlitbu svatého růžence a za růženec a půst slíbila mír. Modlitbou a postem se může zabránit i válkám a přírodním katastrofám, ale především dalším odpadům od víry. O účinnosti modlitby máme mnoho dokladů jak v Písmu svatém, tak i v denních zkušenostech mnoha věřících. Nejdůležitější pak jsou výzvy samotného Pána Ježíše: „Proste a bude Vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude Vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, kdo tluče, tomu se otevře...“ Důležitá je jednota s Kristem - pak slibuje svou pomoc i vyslyšení proseb: J14,7-14 J15,1-8 J15,12-17 J16,23b-28 – všechna tato místa (a mnohá jiná) nám mohou pomoci k hluboké důvěře v Boží blízkost. Nemusíme stanovit nějakou dobu nebo přesný čas, důležité bude, když si každý z nás vyhradí pro něho  nejvhodnější dobu a denně se růženec pomodlí.

Bůh Vám zaplať za každé Zdrávas Panně Marii. Kéž by celá země byla „omotána“ svatým růžencem, vždyť v knize Zjevení svatého apoštola Jana čteme, že Archanděl Michael

spoutá Zlého velikým řetězem - vždyť on je to vlastně „malý řetízek“, noste ho při sobě, myslete na Pannu Marii a modlete se, jak říká sv. apoštol Pavel, modlete se bez přestání.

 

P. Pawel Bilinski

 

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: