Ohlédnutí za prázdninami

Na sklonku prázdnin se konal ve Vlkoši na faře již 6. ročník denního pobytu, tentokrát pod názvem „O halíř strýčka Skrblíka“. Děti pod vedením ochotných vedoucích vyráběly větrníky, luštily tajenky, hledaly poklad a snažily se překazit plány zlých Rafanů. Společně podnikly i výlet do Kroměříže. Protože počasí opravdu přálo, bylo příjemné zchladit se v bazénu, který dala dětem k dispozici rodina Kuńáková. O hladové žaludky se staraly (vzorně) ochotné kuchařky. Velký potlesk byl poděkováním. Při stezce odvahy zase děti prokázaly svou statečnost. Počasí nám přálo, vydařilo se i spaní ve stanech.

Čas všem rychle utekl a tak zbyly alespoň krásné vzpomínky a táborové tričko. A přání, sejít se zase za rok.                                             Valerie Procházková

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: