Oblastní charita Přerov

Oblastní charita Přerov:
Vznikla 3.února 1992. Jejím zřizovatelem je arcibiskupství olomoucké. Je registrovaná u Ministerstva kultury ČR dne 30. 10. 1996 jako evidovaná právnická osoba podle zákona 3/2002 Sb..
Je poskytovatelem sociálně-zdravotních služeb a humanitární pomoci v Přerově a jeho okolí.
Řadí se k samostatným složkám Arcidiecézní charity Olomouc, která patří k Charitě Česká republika, a ta je od roku 1995 členem celosvětové organizace Caritas Internationalis.

Poslání:
Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.

Oblastní charita Přerov provozuje:
Charitní ošetřovatelská služba
Charitní pečovatelská služba
Občanská poradna a poradna pro dlužníky
Setkávání seniorů SPOLU
Romské komunitní centrum Lačo jilo - Dobré srdce
Romské komunitní centrum - Žížalka
Půjčování kompenzačních pomůcek
Dětský charitní šatník
Tříkrálová sbírka

Kontakty:
Oblastní charita Přerov
9.května 82
750 02 Přerov

Tel: +420 581 204 717
info@prerov.charita.cz

Více informací najdete na webových stránkách:
www.prerov.charita.cz


Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: