Služby ve farnosti

Důležité služby ve farnosti jsou například: kostelník, varhaník, zpěv, akolyté, lektoři, ministranti, úklid kostela, květinová výzdoba kostela...

Rozpis služeb lektorů je v příloze tohoto článku ve formátu PDF.

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: