Slovo z Charity

Postní almužna

Milí farníci,

bratři a sestry, v tomto období postní doby se můžete opět zapojit se do akce „Postní almužna“. Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým. Nenahrazuje dar, který dáváme pravidelně při bohoslužbách na potřeby církve. Skládací schránku jste si mohli dobrovolně vzít (na Popeleční středu, o 1. neděli postní) v kostele. Slouží k připomenutí tohoto našeho úsilí během postní doby. Svou „almužnu“ pak do ní vkládejte po zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik budete ve svém postním snažení úspěšní (je možné se zříct nebo alespoň třeba omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, internet, luxus nebo jinou spotřebu, která není pro život nezbytně nutná… a ušetříte tak peníze, u dětí je možné a vhodné, aby kromě toho, co si odřeknou ze svých peněz, mají možnost do schránky přidat ještě například lístek se svou prosbou za konkrétní nemocné, chudé atp.). Schránky přinést můžete do kostela na mši svatou na Květnou neděli.

V postní době roku 2011 se v přerovském děkanátu vybralo celkem 56 690,- Kč. Tato částka se vrátila zpět do Oblastní charity Přerov, jejímž prostřednictvím byla přerozdělena mezi potřebné, a to ve spolupráci s děkanem a kněžími z přerovského děkanátu.

Z této částky byla poskytnuta pomoc 1 rodině s dětmi z Henčlova, 2x rodině s dětmi z farnosti Troubky. Dále byla část postní almužny použita na zakoupení elektrického polohovacího lůžka a polohovacího polštáře pro klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a část byla použita na podporu Občanské poradny.

Chceme touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste se do této postní aktivity zapojili. Věříme, že Postní almužna i v tomto roce přinese mnoho dobrého jak pro ty, kteří se jí budou účastnit, tak pro ty, kterým pomůže ať již přímo nebo prostřednictvím charitního díla.                                                                                    Eva Tkadlecová

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: