Kojetín, Měrovice, Křenovice

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Nové pietní místo na hřbitově pro kněze v Měrovicích nad Hanou

Doposud existovala na hřbitově vzpomínka na čtyři kněze - dva kněze, kteří jsou pohřbeni do rodinných hrobů a dva kněze, jež připomínaly kamenné desky na hlavním kříži hřbitova. Jednalo se o vzpomínku na P. Jaroslava Kalába (*1952 +1998), který zde působil jako farář a administrátor od roku 1982. Před křížem byl vytvořen jakýsi domnělý hrob s deskou a nápisem připomínající 27 leté kněžské působení P. Tomáše Klepka (*1892 +1965), arcibiskupského rady a faráře.

Úvodník - říjen 2015

Vstupujeme do měsíce října, který tradičně patří modlitbě svatého růžence. Každý rok se snažím v tomto měsíci číst apoštolský list svatého otce Jana Pavla II., který vydal v roce 2002 k vyhlášení Roku svatého růžence. Onen apoštolský list je vynikajícím papežským dokumentem o této modlitbě. Je zdůrazněn a velmi podrobně vylíčen duchovní rozměr modlitby svatého růžence. Modlitba růžence má být denní součástí našeho života, protože dlouhodobá zkušenost prozrazuje její velmi dobrý duchovní vliv.

Světec měsíce

 

 

Blahoslavený Zefyrin Giménez Malla

Muž, jenž riskoval vlastní život a neváhal se postavit na obranu kněze.

Územní pastorační změny na Kojetínsku

Už delší dobu se mluvilo na Arcibiskupství olomouckém o scelení politických a církevních okrsků. Tato věc se týkala i duchovní správy na Kojetínsku. Jedná se o obec Koválovice (asi 160 obyvatel) a Stříbrnice (asi 250 obyvatel).

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Měrovice nad Hanou

První písemná zmínka o obci je z roku 1466 v Zemských deskách olomouckých, tehdy se ovšem psala Mirowicze a patřila k majetkům olomouckého biskupství, daným králem Zikmundem do zástavy spolu s celým kojetínským panstvím. Panství měnilo držitele při různých prodejích a postoupeních zástav a skoro v každé listině se obec jmenuje jinak. Dnešní jméno Měrovice se objevilo teprve v roce 1567 jako Mierowicze.

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Křenovice u Kojetína

Nejstarší zmínka o Křenovicích se nachází ve sbírce Codex Diplomaticus Moraviae, kde se uchovaly dvě listiny olomouckého biskupa Konráda I., první z roku 1322, která se týká koupě části Křenovic od Záviše z Poštátu za 100 hřiven, a druhá je darováním tohoto statku olomoucké kapitule v roce 1326. V roce 1406 koupila olomoucká kapitula zbytek vsi se svobodným dvorem od Markéty, vdovy po Janu z Křeno-vic, a jejího syna Petra.

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Kojetín

První písemná zmínka o Kojetíně pochází z roku 1233 a nachází se v listině moravského markraběte Přemysla. Kojetínské panství a samo město Kojetín vzrůstá za pánů z Pernštejna. Tomu přispělo udělení práva výročního trhu v roce 1523. Od roku 1948 do roku 1960 byl Kojetín okresním městem.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

V Mateřské škole sv. Josefa se v této době ozývá radostné ,,Vesel se nebes Královno.“ Prožíváme dobu velikonoční, na kterou jsme se přiměřeně dětskému vnímání připravovali.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Dne 2. září 2013 začal v mateřské škole nový školní rok. Je to čtvrtý školní rok v historii mateřské školy s  názvem Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně.

Tato škola v Kojetíně má však mnohem bohatší historii. První církevní mateřskou školu požehnal kroměřížský probošt Cyril Stojan. Zahájila svůj provoz v roce 1899 a jejími provozovateli byla Kongregace sv. Františka Svatého kříže. Dům, ve kterém se nacházíme, spolu s charitním zařízením, se dnes jmenuje Dům sv. Josefa, kdysi Dům Svaté rodiny.

Stránky

Prihlásit se k odběru Kojetín, Měrovice, Křenovice