SPOLČO I.

Centrum Sonus

Začátek přípravy rodičů na křty dětí

Centrum Sonus

Seminář Život v Duchu Svatém - dospělí

Centrum Sonus

Adorační den v kostele sv. Michaela

Přerov Šířava

Seminář Život v Duchu Svatém - mládež

Centrum Sonus

Slavnost sv. Václava

Mše svaté:

Přerov 9:00 a 18:30

Předmostí v předvečer 18:00

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

PC kurz pro začátečníky

Od pondělí 5. 11. 2018 zahajujeme nový kurz práce na počítači pro začátečníky. Kurz má 7 devadesátiminutových lekcí, které probíhají vždy v pondělí od 14:45 do 16:15 hod. Cena kurzu 450,- Kč. Přihlásit se můžete u M. Krejčířové, tel.: 777 729 521.

Loučení s přerovským děkanem P. Pavlem Hofírkem

Přerovský děkanát prožíval v minulých týdnech neradostné chvíle. Modlitba je láska i zodpovědnost. I nadále se modlíme za otce děkana P. Pavla Hofírka, se kterým jsme se rozloučili po jeho sedmnáctiletém působení u nás, ve farnosti i  v děkanátu

Zanechal u nás vše, co plné kněžství může dát nám, lidem věřícím a získal úctu v celém svém působení. Je mnoho, zač mu děkujeme.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku