Dětská mše svatá

Přerov, sv. Vavřinec

Spolčo I

Centrum Sonus

Modlitby za charitu

Přerov, fara

Slavnost Zvěstování Páně

Mše svaté:

Přerov, sv. Vavřinec 8:00 a 18:30

Předmostí 18:00

Křížová cesta - ekumena

Přerov, Šířava

Setkání ministrantů

Přerov, fara

Tichá eucharistická adorace

Předmostí, kostel

Spolčo II

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání křesťanských žen

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku