Popeleční středa

Mše svaté v Přerově: 8:00 a 18:00

Předmostí 18:00

Masopustní koblih pro dospělé

Centrum Sonus

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Akce pro mládež

Přerov, sv. Vavřinec

Děkanátní modlitby mládeže

Vlkoš u Přerova

Modlitby matek

Fara v Přerově

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku