Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Kavárna pro seniory

Centrum Sonus

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Slavnost Zvěstování Páně

Mše svaté:

Přerov 8:00 a 18:30

Předmostí 18:00

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Mariánské večeřadlo

Předmostí

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku